Chcete se spolupodílet na rozvoji oblasti ve které bydlíte? Založte osadní komisi!

def obr
Rada města Rožnov pod Radhoštěm nabízí občanům města, kteří mají zájem spolupodílet se na rozvoji oblasti, v níž bydlí, spolupráci formou zřízení osadní komise pro určitou místní část, která bude fungovat jako iniciativní a poradní orgán rady města pro projednávání a řešení záležitostí spojených s danou lokalitou.Podmínky pro zřízení osadní komise:

  • maximální počet členů osadní komise je 7
  • Navržení členové musí mít trvalý pobyt v části města, pro kterou má být osadní komise zřízena.

V písemné žádosti o zřízení osadní komise je třeba uvést:

  • Jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu navrhovaných členů
  • označení člena, který je navrhován do funkce předsedy komise
  • popis oblastí spjatých s danou lokalitou, v nichž mají občané zájem spolupůsobit
  • kontaktní údaje na osobu (e-mail, telefon), která bude v záležitosti zřízení osadní komise občany zastupovat.

Pro bližší informace se lze obrátit na odbor kanceláře starosty (Mgr. Hana Bočková, tel 739 503 554, e-mail: hana.bockova@roznov.cz)


Vytvořeno 10.3.2023 16:46:13 | přečteno 493x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load