Díky spolupráci s místními firmami mateřská škola obnovila multismyslovou relaxační místnost - Snoezelen

1.jpg

Mateřská škola 1. máje 1153 v Rožnově pod Radhoštěm je mateřská škola s dlouholetou tradicí, která vedle běžných tříd nabízí vzdělávání ve třech třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (z toho dvě třídy logopedické a jedna pro děti s poruchami autistického spektra a kombinovanými vadami). Jedním z aktuálních cílů školky je poskytování péče v rámci konceptu Snoezelen.


Jedná se o speciálně vytvořenou multismyslovou místnost, ve které  je možné simulovat různé situace a prostředí (např. letní louku, les, moře), kde jsou děti podněcovány k činnosti a aktivitě. Tato místnost je využívána proškolenými pedagogy jako podpůrná edukační metoda a zároveň jako forma relaxace. Na nákup vybavení místnosti mateřská škola získala finanční podporu, a to od místních firem Brose CZ, ON Semiconductor Czech Republic a ROBE lighting.

Koncept Snoezelenu má pozitivní přínos k podpoře smyslového vnímání, k rozvoji poznávacích procesů a ke zlepšení koncentrace pozornosti. Ke stimulaci sluchového vnímání jsou využívány různé muzikoterapeutické pomůcky, např. zvonkohra Koshi, cajony, tibetská mísa a bubny. Zrakové vnímání rozvíjíme pomocí projekce, světelného vodního válce, UV světla, plazmové lampy, optických vláken a dalších. V tomto prostředí se dále nabízí chuťové a čichové vjemy, využívá se polohovacích pomůcek a taktilní stimulace, například pomocí vodního lůžka, haptické sprchy, hmatového závěsného koberce a gelových dlaždic.

Zpracoval:

kolektiv speciální třídy MŠ 1. máje 1153


Vytvořeno 10.7.2023 16:35:03 | přečteno 8004x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load