Dne 19. 7. 2023 bude omezen průjezd komunikací v ulici Sladské z důvodu frézování rýhy ve vozovce.

Práce budou provedeny od 7 – 16 hodin a budou zahájeny u novostavby č.p 2968 a ukončeny v křižovatce místních komunikací nad č.p.1078 tj. v délce cca 430 m. Postup prací bude kontinuální a po provedení odfrézování vozovky a zpětném provizorním zapravení po skončení prací bude vozovka opět zprůjezdněna v celé šíři při zachování zvýšené opatrnosti.  Žádáme občany, aby dodržovali přechodné dopravní značení a v dotčeném úseku neparkovali vozidla a to ani v přilehlém prostranství podél této komunikace a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel.

V dalším následujícím období budou pak probíhat vlastní stavební práce na pokládce vodovodního potrubí . Práce budou zahájeny u čp. 2968 a budou postupovat kontinuálně po vyfrézované rýze ve vozovce.

Oznámení zhotovitele včetně zákresu ikona souboruzde.

Vytvořeno 18.7.2023 8:57:26 | přečteno 508x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load