V ulici Frenštátská bude opraven vodovod

V pondělí 3. dubna 2023 budou zahájeny práce na opravě vodovodu v ulici Frenštátská. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do 30.9.2023. Práce budou prováděny ve dnech pondělí – sobota od 6.00 hod do 18.00 hod. Podrobnosti níže.


Předmětem stavby je výměna stávajícího vodovodního řadu v celkové délce cca 590 m. Nové vodovodní řady budou uloženy v trase stávajících řádů. Vodovodní řady jsou situovány v ulici Frenštátské (řad V1 – v délce cca 496 m, řad V1.l – přepojení do ulice Horní Kouty, řad V1.2 – přepojení do ul.Lipová) a ul. Polní (řad V2 – v délce cca 72 m). Trasa vodovodu je umístěna částečně v okraji místní asfaltové komunikace a částečně v zatravněném pásu v bezprostřední blízkosti této komunikace. Ve třech místech bude proveden příčný překop komunikace pro přepojení s řady V.1.1, V1.2. a V2 vždy po polovinách komunikace tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel. V ul. Polní je vodovod veden v asfaltové komunikaci, při provádění prací dojde k plné uzávěře komunikace v pracovním místě.


Vytvořeno 29.3.2023 16:02:05 | přečteno 239x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load