Ve středu 23. srpna budou zahájeny práce na výstavbě opěrné zdi u silnice směrem na Vidče. Stavba s sebou přinese omezení pro automobilovou i autobusovou dopravu.

mapa.jpg

Stabilizace silnice, která vede ve svahu mezi Rožnovem pod Radhoštěm a obcí Vidče, je cílem rekonstrukce a výstavby opěrné zdi a záchytného systému v délce asi 100 metrů. Stavební práce budou zahájeny ve středu 23. srpna a potrvají do poloviny prosince letošního roku. Stavba s sebou přinese dopravní omezení nejen pro automobilovou dopravu, ale také pro autobusovou. V rámci přechodného dopravního značení se zjednosměrní místní komunikace na ulici Sokolská. 

Současný záchytný systém je tvořen ocelovým zábradlím s vodorovnou výplní. Opěrná zeď navazuje na ocelobetonové piloty a mikropiloty. U velkoformátových pilot je tato zeď tvořena silničními panely, kladenými svisle. Nově navržené řešení záchytného systému v místě stávajících pilot a opěrné zdi vychází z prostorových možností lokality, z napojení na stávající dopravní infrastrukturu a z umístění s ohledem na stávající ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury.

Stavebně upravenou opěrnou konstrukci bude tvořit železobetonová zeď proměnné výšky cca 1,0 – 2,7 metru nad upraveným terénem v délce 77 metrů. Stávající ocelobetonové piloty budou obetonovány. Opěrná stěna bude vyztužena dvojicí kari sítí a prutovou výztuží. Na styku opěrné zdi se zeminou bude provedena ochranná stěrková hydroizolace. Na horní rovině opěrné zdi bude provedeno zábradelní svodidlo s předepsanou protikorozní ochranou. Srážkové vody budou z komunikace odváděny jednostranným sklonem do stávajícího betonového odvodňovacího žlabu na levé straně komunikace. Odvodnění za rubem opěrné zdi bude provedeno drenáží s vyústěním do volného terénu.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách. V první etapě dojde k frézování a odstranění kompletní konstrukce pravé poloviny vozovky v dotčeném úseku, stavební úpravě opěrné zdi včetně mikropilot, odvodnění za rubem zdi, pokládce nové konstrukce vozovky. Ve druhé etapě dojde k frézování obrusné vrstvy levé poloviny komunikace v délce stavební úpravy, pokládce nové obrusné vrstvy, odstranění provizorního dopravního značení a převedení provozu na celou šířku komunikace.

Stavební práce s sebou přinesou dopravní omezení pro automobilovou dopravu rozdělené do dvou etap :

V rámci přechodného dopravního značení se zjednosměrní místní komunikace na ulici Sokolská. 

23.8. – 20.11.2023

  • Úplná uzavírka komunikace pod fa Retigo s.r.o.
  • Oficiální objízdná trasa do Vidče bude v tento termín značena přes Valašskou Bystřici (– R.p.R. – Kramolišov– Uhliska– Hlaváčky– Na Horách- Spina)

21.11 – 15.12.2023

  • Částečná uzavírka – provoz bude v opravovaném úseku probíhat střídavě v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelnou signalizací.
  • V rámci přechodného dopravního značení se zjednosměrní místní komunikace na ulici Sokolovská. 

Po dobu stavby dojde také k omezením ve veřejné autobusové dopravě, jenž budou časově rozdělena následovně:

23.8. – 6.10.2023:

  • Průjezd autobusům stavbou bude umožněn. Autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním.

7.10. – 20.11.2023:

  • V čase od 8.00 h do 14.00 h nebude autobusům průjezd stavbou umožněn. Dojde rovněž k úpravám jízdního řádu, které dopravce upřesní během měsíce září, poté budou zveřejněny.
  • V čase do 8.00 h a následně od 14.00 h bude autobusům průjezd stavbou umožněn (tedy ranní autobusy na směny a školní autobusy a následně odpolední a večerní autobusy). Autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním.

21.11. – 15.12.2023:

  • Autobusy pojedou dle jízdního řádu a budou obsluhovány všechny zastávky. Může docházet k drobným zpožděním v souvislosti s řízením dopravy v opravovaném úseku světelnou signalizací.
ikona souboruTechnická zpráva
ikona souboruSilnice III 4868 Rožnov p. R., ul. Videčská, obnova záchytného systému - PŘÍPRAVNÉ, DOKONČOVACÍ PRÁCE
ikona souboruSilnice III 4868 Rožnov p. R., ul. Videčská, obnova záchytného systému - FRÉZA A POKLÁDKA
ikona souboruSilnice III 4868 Rožnov p. R. ul. Videčská obnova záchytného systému - ÚPLNÁ UZAVÍRKA
ikona souboruSilnice III 4868 Rožnov p. R., ul. Videčská, obnova záchytného systému - ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Podrobnosti zde
Vytvořeno 22.8.2023 13:57:40 | přečteno 11174x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load