Během března proběhne údržba břehového porostu u Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm, 30/2022.

V polovině března budou zahájeny údržbové práce na břehovém porostu Rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem prací je zvýšení bezpečnosti veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží a odstranění dřevin z průtočného profilu toku tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodních.

Tisková zpráva

č. 30/2022 ze dne 9. 3. 2022


Během března proběhne údržba břehového porostu u Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm 


V polovině března budou zahájeny údržbové práce na břehovém porostu Rožnovské Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem prací je zvýšení bezpečnosti veřejnosti pohybující se v celé délce nábřeží a odstranění dřevin z průtočného profilu toku tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodních.


Údržba břehového porostu bude probíhat v úseku od mostu na ulici Nádražní po most cyklostezky Bečva v Rožnově pod Radhoštěm. V úseku podél silnice I/35 a cyklostezky dojde k odbornému ošetření téměř stovky stromů. Na základě provedeného dendrologického posudku byl u některých stromů zjištěn špatný zdravotní stav. Stromy jsou napadeny infekcí báze kmene a infekcí kořenového systému. Napadené stromy, které představují riziko pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů, budou odstraněny.

Kácení stromů a dřevin bude rozděleno do dvou etap a termín realizace je plánován od poloviny března do konce dubna. V etapě kácení stromů podél silnice I/35 budou nutná dopravní opatření. V určených úsecích bude na hlavní komunikaci omezena rychlost na 30 km/h. Chodníky pro chodce budou uzavřeny za posledním možným přechodem, kdy bude chodec převeden na druhou/bezpečnou stranu vozovky. V druhé etapě proběhne kácení stromů podél cyklostezky. Realizace bude probíhat za její úplné uzavírky. Chodci a cyklisté budou využívat jako objízdnou a obchozí trasu Cyrilometodějskou stezku. Současně s údržbou břehového porostu budou odstraněny náletové dřeviny v průtočném profilu, které představují riziko během povodní. Správce toku provede náhradní výsadbu za stromy, které budou muset být odstraněny z důvodu špatného zdravotního stavu.


 

S využitím TZ Povodí Moravy zpracovala:

Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 9.3.2022 16:06:59 - aktualizováno 9.3.2022 16:51:12 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load