Město má připravený plán zimní údržby místních komunikací, 169/2022.

Tisková zpráva

č. 169/2022 ze dne 10. 11. 2022 


Město má připravený plán zimní údržby místních komunikací


Město má na starosti v rámci zimní údržby celkem více než 105 km komunikací (silnic), 52 km chodníků, 5 hektarů zpevněných ploch a parkovišť a 55 běžných metrů schodů. Rada města už také schválila plán zimní údržby místních komunikací v Rožnově, kde jsou definovány priority v uklízení silnic.


Město Rožnov pod Radhoštěm zabezpečuje údržbu komunikací na svém území. „S ohledem na základní potřeby obyvatelstva, tedy zajištění provozu autobusů, svozu odpadů, zdravotního zabezpečení a zásobování, stanovuje zmiňovaný plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z různé důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. Díky tomu, že sněhová nadílka doposud nepřišla, máme možnost stále pokračovat v úklidu listí a běžné údržbě městských komunikací,“ řekl místostarosta města Tomáš Gross. Zimní období je doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku a v tomto období se provádí zimní údržba dle schváleného plánu. V případě, že vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.

„Město se v rámci plánu zimní údržby stará pouze o své komunikace. O silnice II. a III. třídy, což je například silnice z Tylovic na Hutisko – Solanec, se ve městě stará společnost Správa a údržba silnic Valašska. Probíhá zde však vzájemná spolupráce a případné problémy si ihned hlásíme. Jsem rád, že máme připravený plán a přesně víme, v jakém pořadí budeme odklízet konkrétní silnice či chodníky. Věřme, že zima na nás bude letos hodná,“ doplnil starosta města Jan Kučera.

Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 10.11.2022 15:10:00 - aktualizováno 10.11.2022 15:17:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load