Město plánuje rekonstrukci komunikace na ul. Frenštátská, 113/2022.

Komunikace na ulici Frenštátská, která vede paralelně se silnicí Ostravská je aktuálně v nevyhovujícím stavu. Město plánuje její rekonstrukci, vyzývá však obyvatele dané ulice, aby podali své náměty a připomínky k plánované opravě. Po vyhodnocení podnětů od občanů se začne připravovat projektová dokumentace.

Tisková zpráva

č. 113/2022 ze dne 5. 8. 2022


Město plánuje rekonstrukci komunikace na ul. Frenštátská


Komunikace na ulici Frenštátská, která vede paralelně se silnicí Ostravská je aktuálně v nevyhovujícím stavu. Město plánuje její rekonstrukci, vyzývá však obyvatele dané ulice, aby podali své náměty a připomínky k plánované opravě. Po vyhodnocení podnětů od občanů se začne připravovat projektová dokumentace.


V srpnu 2022 proběhne na ulici Frenštátská geodetické zaměření aktuálního stavu. Soustředit se bude na komunikace, chodníky, vjezdy a také zeleň. Výsledky zaměření budou poté sloužit ke zpracování projektové dokumentace. Současně však vedení radnice vyzývá obyvatele dané ulice, aby podali své náměty a připomínky k plánované rekonstrukci komunikace. Rozsah dané rekonstrukce ještě není zcela určen. „Stav komunikace není ve vyhovujícím stavu a plánujeme zde opravu. Ovšem tím, že bude povrch opraven, předpokládáme obavy z nárůstu dopravy. Chceme dát prostor obyvatelům dané ulice, aby nám podali své návrhy a podněty právě k úpravám dopravy a k tomu, jaké opatření ke zpomalení a bezpečnosti by si sami přáli. Oceníme také zkušenosti se závadami, které mají obyvatelé už nyní. Zatím víme o problémech s odvodněním, které bude nutné při rekonstrukci zohlednit. My následně podněty vyhodnotíme a mohou být zahrnuty do zadání projektové dokumentace,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová.

Obyvatelé dané ulice mohou podávat připomínky osobně v písemné formě v obálce s jasným označením nápisem „Frenštátská“ na podatelně MěÚ v budově na Masarykově nám., nebo elektronicky na e-mail: petr.ctveracek@roznov.cz, a to do nejpozději do 30. září 2022. Následný návrh řešení rekonstrukce ulice Frenštátská, se zapracováním relevantních připomínek a námětů, bude občanům předložen zveřejněním na webových stránkách města, v měsíčníku Spektrum a vylepením na místě.
Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 5.8.2022 10:52:33 - aktualizováno 5.8.2022 10:55:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load