Město řeší zvyšování záloh za tepelnou energii, 157/2022.

V posledním roce se občané města Rožnov pod Radhoštěm, kteří jsou napojení na centrální zdroj tepla ze společnosti ENERGOAQUA, a.s. setkali se skokovým navyšováním záloh za teplo. Od 1. ledna 2023 by mělo dojít k zastropování ceny zemního plynu a tedy následnému snížení ceny tepelné energie. Město však hledá způsoby, jak občanům pomoci zvládnout nastalou finanční situaci.

Tisková zpráva

č. 157/2022 ze dne 25. 10. 2022 


Město řeší zvyšování záloh za tepelnou energii


V posledním roce se občané města Rožnov pod Radhoštěm, kteří jsou napojení na centrální zdroj tepla ze společnosti ENERGOAQUA, a.s. setkali se skokovým navyšováním záloh za teplo. Od 1. ledna 2023 by mělo dojít k zastropování ceny zemního plynu a tedy následnému snížení ceny tepelné energie. Město však hledá způsoby, jak občanům pomoci zvládnout nastalou finanční situaci.


„Cena energií je zásadním problémem jak pro město, tak i pro jeho občany. Hned v prvních dnech na úřadě jsme se rozhodli konat a sjednali jsme si schůzku se zástupci společnosti ENERGOAQUA, a.s. Jako město sice nemůžeme ovlivnit finální částku, kterou bude společnost ENERGOAQUA, a.s. odběratelům účtovat, ale chtěli jsme znát důvody zvýšení záloh a tvorbu ceny tepelné energie. Tyto ceny jsou dle vyjádření zástupců bedlivě kontrolovány Energetickým Regulačním Úřadem. Podle informací budou ceny v následujících letech klesat, za což jsem rozhodně rád,“ uvedl starosta města Jan Kučera.

Od 1. října 2022 byly občanům města, kteří jsou napojeni na CZT zvýšeny zálohy za tepelnou energii na 2 717 Kč za GJ včetně DPH. „Při konečném vyúčtování by v letošním roce částka za tepelnou energii neměla překročit 1 750 Kč za GJ včetně DPH. Rozhodně dobrou zprávou je také zastropování cen zemního plynu, které by mělo nastat k 1. lednu 2023. Poté by mělo dojít ke snížení ceny tepelné energie, která by neměla překročit částku 1 500 Kč za GJ včetně DPH. V následujících letech je predikován ještě větší pokles ceny,“ uvedl Lukáš Trčka ze společnosti ENERGOAQUA, a.s.

Město také nabízí pomoc občanům, kteří se snaží získat příspěvek na bydlení, který může mnoha rodinám v současné finanční situaci velmi pomoci. „V tomto týdnu proběhne ještě schůzka se zástupci Úřadu práce k doplnění informací, ovšem již nyní se mohou občané města obrátit na náš sociální odbor, kde jim pracovnice pomůžou s dokumenty, které je potřeba si pro žádost připravit,“ uvedla místostarostka města Markéta Blinková. O příspěvek je možné požádat osobně na Úřadu práce nebo online skrz webový prohlížeč ZDE.

Současně město nabízí pomoc lidem, kteří chtějí uspořit energii v rodinných domech a uvažují o alternativních zdrojích energie. K tomuto účelu byla zřízena tzv. Energoporadna, která se zaměřuje na pomoc s energetickými úsporami a dotační problematikou. „Již ve středu 2. listopadu máme připravenou besedu na téma Jak ušetřit v době drahých energií. Přednáška je určena především pro předsedy bytových domů, ale zúčastnit se může kdokoliv. Téma je to přinejmenším aktuální a rozhodně přínosné,“ upřesnil místostarosta města Tomáš Gross.


Podrobnosti k příspěvku na bydlení ZDE 

Podrobnosti k Energoporadně a kontakty ZDE
Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 25.10.2022 15:27:09 - aktualizováno 25.10.2022 15:46:32 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load