Město Rožnov pod Radhoštěm má připravený návrh zadání územního plánu, 104/2022.

Nový územní plán města Rožnov pod Radhoštěm je jedním z velkých témat posledních měsíců. Po několika týdnech přijímání podnětů, veřejného projednání s občany i zastupiteli, je nyní připraven návrh zadání nového územního plánu. Dotčené orgány a občané mají nyní prostor 30 dnů k připomínkování.

Tisková zpráva

č. 104/2022 ze dne 14. 7. 2022


Město Rožnov pod Radhoštěm má připravený návrh zadání územního plánu 


Nový územní plán města Rožnov pod Radhoštěm je jedním z velkých témat posledních měsíců. Po několika týdnech přijímání podnětů, veřejného projednání s občany i zastupiteli, je nyní připraven návrh zadání nového územního plánu. Dotčené orgány a občané mají nyní  prostor 30 dnů k připomínkování. 


Stávající územní plán města je téměř 20 let starý a již delší dobu nereflektuje aktuální požadavky a principy územního plánování. V souvislosti se Strategickým plánem města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030 bylo více než nutné začít připravovat nový územní plán města. Na sklonku loňského roku byla vybraná zpracovatelská kancelář a začaly přípravné práce a studie podkladů a území. Občané měli z kraje letošního roku možnost zasílat podněty do nového územního plánu a také proběhlo dvoudenní veřejné projednání, kde byla představena tvorba nového územního plánu a také byly se zpracovateli diskutovány případné podněty. V návaznosti na jednání bylo se zastupiteli města projednáváno zadání nového územního plánu. Zpracovatelé územního plánu obdrželi téměř 130 požadavků od občanů a vlastníků pozemků k prověření v novém územním plánu v rámci etapy doplňujících průzkumů a rozborů. V nynější fázi je připraven návrh zadání územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm. Textová část návrhu zadání územního plánu a jaké principy a koncepce by měl nový územní plán tvořit, jsou zveřejněny na webu města www.roznov.cz.

Občané i dotčené orgány mají možnost se k dané části vyjádřit a případně návrh připomínkovat v lhůtě 30 dnů. „Již před nějakou dobou jsme se zastupiteli i občany ve městě došli ke shodě, že nový územní plán je potřeba. Všichni však také víme, že se nejedná o projekt, který bude dokončen během pár měsíců. Je to běh na delší trať a má povinné fáze, kterými musíme projít. Chtěli jsme co nejvíce zapojit obyvatele města, a proto zpracovatelé uspořádali veřejné projednání a také zveřejnili online mapu s dotazníkem, kde mohli lidé k analytickým podkladům přispět svými zkušenostmi s naším městem a také svou představu, jaké by mohlo být. Nyní jsme ve fázi, kdy je připraven návrh zadání územního plánu a je možnost jej připomínkovat. Návrh zadání je ze své podstaty obecný a také obsahuje spoustu formálních náležitostí, zpracovatelé však budou dál pracovat se všemi informacemi, které už od města i obyvatel dostali a z nich později vytvoří návrh nového územního plánu. K tomu je ale třeba nejprve schválit návrh zadání zastupitelstvem města a přikročit k další fázi celého procesu,“ popsala proces tvorby místostarostka Kristýna Kosová.

 

Návrh zadání Územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm dostupný ZDEZpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 14.7.2022 14:11:28 - aktualizováno 14.7.2022 14:17:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load