Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje nový územní plán, 17/2022.

Po více než dvaceti letech připravuje město Rožnov pod Radhoštěm nový územní plán. Aktuální první etapa zahrnuje sběr podnětů od obyvatel, analýzu současného stavu území, stanovení rozvojového potenciálu města či diskuze se zastupiteli i veřejností. Na základě vyhodnocení bude připraveno zadání pro tvorbu územního plánu, které bude schvalovat zastupitelstvo města na podzim 2022.

Tisková zpráva

č. 17/2022 ze dne 9. 2. 2022 


Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje nový územní plán


Po více než dvaceti letech připravuje město Rožnov pod Radhoštěm nový územní plán. Aktuální první etapa zahrnuje sběr podnětů od obyvatel, analýzu současného stavu území, stanovení rozvojového potenciálu města či diskuze se zastupiteli i veřejností. Na základě vyhodnocení bude připraveno zadání pro tvorbu územního plánu, které bude schvalovat zastupitelstvo města na podzim 2022.  


V prosinci loňského roku byly zahájeny práce na novém územním plánu města Rožnov pod Radhoštěm, který bude zpracovávat atelier Kontext. Celý proces začíná první etapou průzkumů a analýzou území města, podkladových materiálů a klíčových témat. Je nutné se podrobně zaměřit na současný stav města i okolní krajiny, možnosti rozvoje průmyslu i bydlení, dopravní infrastrukturu a nově i na modrozelenou infrastrukturu. Probíhají také terénní průzkumy. S plánem celého procesu byli seznámeni zastupitelé města na setkání se zpracovateli nového územního plánu, setkání s veřejností je plánováno na březen 2022. Projednání se může zúčastnit kdokoliv, koho zajímá rozvoj města i průmyslu, součástí setkání bude také otevřená diskuze o problémech a potenciálu města a o vizi jeho budoucího rozvoje. 

Již během uplynulých měsíců měli občané možnost zasílat podněty do nového územního plánu, ty jsou zaznamenány a budou vypořádány, není tedy nutné je zasílat znovu. Pokud má však některý z občanů města nový podnět, je možné jej podat až do 28.2.2022 na oddělení územního plánování u Ing. Hany Žatkové nebo na hana.zatkova@roznov.cz. Veškeré kroky v první etapě budou sloužit jako podklady k formulaci zadání nového územního plánu, to by měli zastupitelé města schválit na podzim tohoto roku. Následovat bude samotná tvorba územního plánu, projednání návrhu s dotčenými orgány, projednání s veřejností a následná úprava pro oficiální vydání.

Současný územní plán již není funkční, není schopný reagovat na změny v území a s vývojem a rozvojem města již není v souladu. Nový územní nám může pomoci lépe definovat ať už plochy pro bydlení, průmysl nebo práci s modrozelenou infrastrukturou. Není to jednoduchý a krátkodobý proces, bude nám trvat cca 3 – 4 roky než bude nový územní plán hotový, ale chceme mít po celou dobu zapojenou jak veřejnost, tak i zastupitele, právě proto, aby byl nový ÚP funkční pro všechny aktéry v území. Vybraný ateliér je kvalitní, tým zpracovatelů se skládá z odborníků z různých oblastí, kteří dokáží pojmout město jako funkční celek a já věřím, že nový územní plán, nám pomůže fungovat ve městě jasněji s přesně danými mantinely tak, aby byl pro všechny srozumitelný,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová.  


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
petra.graclikova@roznov.cz 
Vytvořeno 9.2.2022 14:29:13 - aktualizováno 9.2.2022 15:32:02 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load