Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm získal bronzové ocenění „Vzdělaný úřad“, 195/2022.

Tisková zpráva

č. 195/2022 ze dne 22. 12. 2022 


Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm získal bronzové ocenění „Vzdělaný úřad“


Svaz měst a obcí České republiky udělil v rámci projektu ESO (Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb na úrovně obcí) bronzové ocenění Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm.


Předmětem projektu ESO je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územních samosprávních celků v odborných agendách výkonu veřejné správy. Více než 15 % úředníků Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm absolvovalo vzdělávací aktivity v rozsahu vyšším než 40 hodin, úřad tak dosáhl na bronzové ocenění. „Nabídka školení byla opravdu široká, ať už reagovala na aktuální změny v legislativě nebo se zaměřovala i na soft skills, které jsou při každodenním kontaktu s občany nesmírně důležité. Vzdělávání probíhalo formou e-learningu, on-line vzdělávání a webinářů. Velmi si cením snahy našich úředníku pracovat na vlastním rozvoji a vzdělávání i nad rámec zákonné povinnosti. Projekt ESO končí v dubnu 2023 a určitě budeme cílit na získání stříbrného ocenění,“ uvedla Lenka Pavelková, tajemnice MěÚ Rožnov pod Radhoštěm.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 22.12.2022 14:48:45 - aktualizováno 22.12.2022 14:50:11 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load