Na stavbě Kulturního centra pokračují práce na venkovních úpravách, 135/2022.

Práce na sadových úpravách a úpravách vnějších ploch budoucího Kulturního centra pokračují dle plánovaného harmonogramu. Dodavatel hlavní stavby byl vyzván k urychlení realizace stavby.

Tisková zpráva

č. 135/2022 ze dne 23. 9. 2022 


Na stavbě Kulturního centra pokračují práce na venkovních úpravách


Práce na sadových úpravách a úpravách vnějších ploch budoucího Kulturního centra pokračují dle plánovaného harmonogramu. Dodavatel hlavní stavby byl vyzván k urychlení realizace stavby.


Stavba Kulturního centra zahrnuje nejen hlavní stavbu, ale také mnoho navazujících prací. Jednou z dalších částí jsou právě sadové úpravy a úpravy vnějších ploch. Jedná se například o kanalizační nebo vodovodní přípojky či venkovní dešťovou kanalizaci. Součástí je také retenční nádrž pro dešťové vody a vsakovací objekt. Práce na této části veřejné zakázky probíhají bez komplikací a dle původního harmonogramu. „Vyzvali jsme dodavatele hlavní stavby k urychlení realizace prací. Tedy k zasmluvnění chybějících dodavatelů, realizaci hydroizolace spodní stavby nebo konstrukci dřevostavby, konkrétněji její dílenské dokumentaci. Současně posuzujeme podklady od zhotovitele hlavní stavby ke zdůvodnění navýšení ceny díla a také pokračují jednání s architektem stavby ve věci zpřesňování projektové dokumentace,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica k aktuálnímu stavu.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 23.9.2022 12:16:34 - aktualizováno 23.9.2022 12:17:57 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load