Projektové týmy pracují naplno u obou největších investičních akcí města Rožnov pod Radhoštěm, 143/2022.

Stavba Kulturního centra a Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm jsou bezesporu největšími investičními akcemi města Rožnov pod Radhoštěm v jeho novodobé historii. Pro zajištění hladkého průběhu staveb bylo nutné aplikovat projektové řízení. Projektové týmy postupně zavádějí jednotlivé metody tak, aby zajistili úspěšnou realizaci investičních akcí.

Tisková zpráva

č. 143/2022 ze dne 29. 9. 2022 


Projektové týmy pracují naplno u obou největších investičních akcí města Rožnov pod Radhoštěm


Stavba Kulturního centra a Rekonstrukce a přístavba městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm jsou bezesporu největšími investičními akcemi města Rožnov pod Radhoštěm v jeho novodobé historii. Pro zajištění hladkého průběhu staveb bylo nutné aplikovat projektové řízení. Projektové týmy postupně zavádějí jednotlivé metody tak, aby zajistili úspěšnou realizaci investičních akcí.


V prvním čtvrtletí tohoto roku město Rožnov pod Radhoštěm zahájilo práce na stavbě Kulturního centra a Rekonstrukci a přístavbě městské knihovny. Současně začalo aplikovat také projektové řízení, které si vyžádalo založení projektových týmů. Ty se pravidelně schází a pružně reagují na aktuální situaci, kterou si projekty procházejí v této nelehké době. Byl definován hlavní cíl projektu, projektový cíl, logický rámec projektu nebo WBS. Pro důkladné řízení bylo dále nutné zajistit harmonogramy jednotlivých staveb v potřebné kvalitě a v návaznosti na rozpočty obou investic. Projektový tým pracoval také na analýze zainteresovaných stran, kterých bylo u Kulturního centra identifikováno 76. U Městské knihovny bylo zjištěno 28 zainteresovaných stran. Dalším krokem bylo zpracování analýzy rizik podle metody RIPRANTM. U Kulturního centra projektový tým identifikoval 73 rizik, které by mohly stavbu ohrozit, u městské knihovny 30. Hlavním smyslem této analýzy je včas rozpoznat co nejvíce možných ohrožení projektu a udělat maximum pro to, aby se těmto problémům předešlo.

Jedním z posledních kroků bylo zpracování komunikačního plánu pro kvalitní práci projektového týmu, který se v současné době věnuje také přípravě 1. roku fungování obou staveb. „Projektové řízení je u takto velkých projektů nepostradatelné. Za poslední měsíce udělaly projektové týmy opravdu velký kus práce a já musím pochválit všechny členy týmu za jejich nasazení, píli a důslednost. Díky projektovému řízení máme koordinaci investičních akcí pod kontrolou a jsme schopni operativně reagovat na přicházející změny,“ uvedla tajemnice městského úřadu Lenka Pavelková.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 29.9.2022 14:13:44 - aktualizováno 29.9.2022 14:24:16 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load