Radnice zve občany na veřejné projednání k novému územnímu plánu města, 45/2022

Město Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v přípravách nového územního plánu. Dalším krokem je představení tvorby územního plánu veřejnosti. Zpracovatelé se spolu s občany města setkají již ve středu 6. dubna a poté ve čtvrtek 7. dubna 2022. Připravena je také interaktivní mapa a dotazník k popisu území města a jeho potenciálnímu rozvoji. Zadání nového územního plánu města by na základě přípravné fáze měli zastupitelé schválit na podzim letošního roku.

Tisková zpráva

č. 45/2022 ze dne 31. 3. 2022


Radnice zve občany na veřejné projednání k novému územnímu plánu města


Město Rožnov pod Radhoštěm pokračuje v přípravách nového územního plánu. Dalším krokem je představení tvorby územního plánu veřejnosti. Zpracovatelé se spolu s občany města setkají již ve středu 6. dubna a poté ve čtvrtek 7. dubna 2022. Připravena je také interaktivní mapa a dotazník k popisu území města a jeho potenciálnímu rozvoji. Zadání nového územního plánu města by na základě přípravné fáze měli zastupitelé schválit na podzim letošního roku. 


Zpracovatelé územního plánu z atelieru Kontext v prvních měsících letošního roku zahájili práce analýzou aktuálního stavu území, podkladových materiálů, klíčových témat, průzkumů a rozborů. Do konce února měli občané možnost zasílat podněty k novému územnímu plánu, které byly evidovány a postupně budou vyhodnoceny. Nyní je nutné představit celý proces tvorby územního plánu veřejnosti a k tomu jsou naplánovány dva dny veřejného projednání. Ve středu 6. dubna 2022 od 16 hodin v obřadní síni městského úřadu proběhne Setkání zpracovatelů nového územního plánu s veřejností. Na setkání budou zodpovězeny otázky ohledně územního plánu, jak tento proces probíhá, kde se aktuálně nacházíme, co zpracovatele čeká, jak se může zapojit veřejnost a také jaké jsou výsledky první etapy průzkumů a rozborů území města. Druhý den, tedy ve čtvrtek 7. dubna, bude na stejném místě od 10 do 18 hodin připraven tzv. Den otevřených dveří k územnímu plánu. V tento den je počítáno s konzultacemi dle časových možností občanů, kterým nevyhovuje formát veřejného jednání.  Bude prostor na obecné otázky, i možnost se zpracovateli prodiskutovat svůj konkrétní požadavek do nového územního plánu. 

Pro zpracovatele nového územního plánu a definování správného zadání  nového územního plánu je nutné dobře poznat území města, nejen studiem podkladů, ale také pohledem obyvatel, kteří zde ve městě žijí. K tomuto bude sloužit jednoduchý dotazník a interaktivní mapa, které bude možné vyplnit od 4. do 12. dubna 2022. „Chceme znát názor a pohled lidí, kteří město užívají každodenně a tráví zde veškerý svůj volný čas a dlouhodobě jej v různých oblastech zjišťujeme. Budeme rádi, pokud nám i při této příležitosti občané označí  místa, na která jsou v Rožnově pyšní, kde se jim líbí, která jsou podle nich dobře využita. Zároveň však chceme vědět i prostorech, které podle občanů nejsou dostatečně využívány, mají potenciál pro rozvoj jiného druhu, nebo se zde třeba necítí příliš bezpečně nebo dobře. Dotazník lze vyplnit online, ale také fyzicky v místě a době veřejného projednání, tedy ve středu a čtvrtek, 6. a 7. dubna 2022,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová. 


Pozvánka na veřejné projednání zde.

Interaktivní mapa je dostupná zde Zpracovala:

Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 31.3.2022 14:20:55 - aktualizováno 4.4.2022 12:18:38 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load