Režim přerušení prací na stavbě Kulturního centra je ukončen, 131/2022.

Ve čtvrtek 8. září 2022 uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele k hlavní stavbě kulturního centra. Aktuálně jsou na stavbě dokončeny základové konstrukce a nadále probíhají úpravy vnějších ploch. Město posuzuje podklady k žádosti o navýšení ceny za hlavní stavbu.

Tisková zpráva

č. 131/2022 ze dne 16. 9. 2022


Režim přerušení prací na stavbě Kulturního centra je ukončen


Ve čtvrtek 8. září 2022 uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele k hlavní stavbě kulturního centra. Aktuálně jsou na stavbě dokončeny základové konstrukce a nadále probíhají úpravy vnějších ploch. Město posuzuje podklady k žádosti o navýšení ceny za hlavní stavbu.


„Na začátku června jsme od zhotovitele obdrželi oznámení o přerušení prací na stavbě kulturního centra. Hlavním důvodem bylo neschválení změny subdodavatele dřevěné konstrukce, a to společnosti TAROS NOVA a.s., kterou společnost Navláčil stavební firma s.r.o. prokazovala svou kvalifikaci v rámci veřejné soutěže. Změna subdodavatele byla Radou města zamítnuta vzhledem k riziku ztráty již schválené dotace ve výši 50 milionů Kč. Dalším důvodem pro přerušení prací byly nevyřešené vady v projektové dokumentaci, které nám byly zasílány průběžně. Jednalo se cca o 70 výtek, z nichž 17 je skutečně opodstatněných, avšak nebrání a nebránily pokračování v realizaci stavby.  V pondělí 5. září 2022 uplynula lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany města pro porušení smlouvy o dílo zhotovitelem. Ve čtvrtek 8. září 2022 pak lhůta pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele. Ani jedna ze stran této možnosti nevyužila a režim přerušení prací byl ukončen. Nyní očekáváme, že dojde k uzavření smlouvy mezi společností Navláčil a společností TAROS tak, aby mohly pokračovat práce na dílenské dokumentaci a nebyl ohrožen termín dokončení stavby, na který je vázané získání dotace. K žádosti o navýšení ceny za hlavní stavbu jsme po zhotoviteli požadovali dodání podkladů, které by prokázaly mimořádné navýšení jednotlivých položek rozpočtu. Tyto podklady, které jsme obdrželi minulý týden, budeme posuzovat a využití finanční rezervy až do výše 10 mil. Kč, která byla schválena zastupitelstvem města, je poté v kompetenci rady města,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica.

Město má v současnosti na stavbu Kulturního centra získané dotace ve výši 65 milionů Kč. „Tyto dotace se budou s téměř 100% jistotou zvyšovat. Aktuálně máme podanou žádost o navýšení dotace z 50 na 120 milionů Kč a také jsme v pondělí podali žádost o dotaci na vnitřní vybavení Kulturního centra ve výši 30 milionů Kč. Ze Zlínského kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 15 milionů Kč. V ideálním případě získáme díky dotačním programům finanční podporu celkově ve výši 165 milionů Kč,“ dodal starosta města.   
Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 16.9.2022 14:31:47 - aktualizováno 16.9.2022 14:35:56 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load