Rožnovští hasiči mají nové plynotěsné a protichemické obleky, 184/2022.

Tisková zpráva

č. 184/2022 ze dne 2. 12. 2022 


Rožnovští hasiči mají nové plynotěsné a protichemické obleky


Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Rožnov pod Radhoštěm je nyní dovybavena třemi novými plynotěsnými, přetlakovými a protichemickými obleky. Současně se technická výbava rozšířila o zásahový dozimetr URAD Plus. Rožnovští hasiči provádí zásahy nejen u požárů, dopravních nehod nebo přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek. 


Město Rožnov pod Radhoštěm zakoupilo pro svou Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Rožnov pod Radhoštěm (kategorie JPO II/2) tři kusy plynotěsných, přetlakových a protichemických obleků a zásahový dozimetr URAD Plus. Realizací tohoto nákupu došlo k dovybavení věcných a technických prostředků, které jsou povinnou výbavou jednotek požární ochrany předurčených k zásahům na nebezpečné látky. Rožnovští hasiči neprovádí zásahy pouze u požárů, dopravních nehod a přírodních katastrof, ale také při úniku nebezpečných látek, včetně ionizujících. „Rychlý a účinný zásah v prvopočátku chemické havárie je rozhodující pro úspěšné zvládnutí dané události a nakoupené věcné a technické prostředky jsou k řešení těchto událostí nezbytné. Nutnost nákupu dokazuje i skutečnost, že se na území Rožnova nachází průmyslový areál, ve kterém se nebezpečné látky skladují a ve výrobních procesech využívají,“ uvedl ředitel Hasičského sboru města Rožnov p. R. Karel Janoušek.

Obleky byly zakoupeny díky poskytnuté dotaci ze Zlínského kraje, prostřednictvím programu RP12-22 – Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje. Výše dotace je 62 536,- Kč, což odpovídá 50 % celkových způsobilých výdajů.
Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 2.12.2022 15:40:35 - aktualizováno 5.12.2022 8:57:30 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load