V příštím volebním období bude v Rožnově pod Radhoštěm opět 21 zastupitelů, 101/2022.

Stejně jako ve stávajícím volebním období bude i v tom dalším v Rožnově pod Radhoštěm pravidelně zasedat v zastupitelstvu města 21 zastupitelů. Volby do zastupitelstva města proběhnou letos na podzim, konkrétně 23. a 24. září 2022.

Tisková zpráva

č. 101/2022 ze dne 1. 7. 2022


V příštím volebním období bude v Rožnově pod Radhoštěm opět 21 zastupitelů 


Stejně jako ve stávajícím volebním období bude i v tom dalším v Rožnově pod Radhoštěm pravidelně zasedat v zastupitelstvu města 21 zastupitelů. Volby do zastupitelstva města proběhnou letos na podzim, konkrétně 23. a 24. září 2022.


„Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Volby do zastupitelstev obcí proběhnou na základě rozhodnutí prezidenta republiky ve dnech 23. - 24. září 2022. Vzhledem k tomu, že ve srovnání s volebním období 2018 – 2022 nedošlo k žádným výrazným změnám ani co do počtu obyvatel a ani co do velikosti územního obvodu města Rožnov pod Radhoštěm, bylo navrženo zůstat u počtu 21 členů zastupitelstva města,“ uvedla právnička z odboru kanceláře starosty Hana Bočková.

„Zastupitelstvo města při stanovování počtu členů zastupitelstva přihlíží zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. K rozhodnému datu 1. 1. 2022 měl Rožnov pod Radhoštěm celkem 16 077 obyvatel (zdroj: ČSÚ). Město Rožnov pod Radhoštěm tak spadá do kategorie obcí s počtem obyvatel nad 10 000 do 50 000 obyvatel, pro kterou stanoví zákon počet členů zastupitelstva v rozmezí od 15 do 35 členů,“ upřesnila Hana Bočková.Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 1.7.2022 13:29:49 - aktualizováno 1.7.2022 13:31:26 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load