V Rožnově se letos počtvrté sejdou zastupitelé, 54/2022.

V úterý 26. dubna 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města, opět v prezenční formě. Na programu letošního čtvrtého zastupitelstva je celkem 24 bodů z oblasti finanční, správy majetku, strategického rozvoje, školství a kultury a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova.

Tisková zpráva

č. 54/2022 ze dne 21. 4. 2022


V Rožnově se letos počtvrté sejdou zastupitelé


V úterý 26. dubna 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města, opět v prezenční formě. Na programu letošního čtvrtého zastupitelstva je celkem 24 bodů z oblasti finanční, správy majetku, strategického rozvoje, školství a kultury a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova.


Na pravidelném zasedání se v úterý 26. dubna od 14 hodin sejdou rožnovští zastupitelé. Letošní čtvrté jednání proběhne opět prezenční formou. Projednávat budou celkem 24 bodů z různých oblastí činnosti města. V úvodu jednání bude předložena informace k rezignaci zastupitele a také rezignace na post radního města. Následovat bude slib nového zastupitele a také volba nového radního města. Dále bude předložena informace o stávajícím počtu zaměstnanců městského úřadu včetně dat z benchmarkingu. Odbor investic přednese zastupitelům informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny.

Jako další bude následovat odbor finanční, který bude zastupitelům ke schválení předkládat rozpočtové opatření. Odbor školství a kultury má připravenou k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022 a odbor strategického rozvoje a projektů předloží Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší 2021-2025 ORP Rožnov pod Radhoštěm.


Kompletní program jednání zastupitelstva 26. dubna 2022 naleznete zde.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 21.4.2022 9:43:36 - aktualizováno 21.4.2022 9:47:04 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load