V Rožnově se letos počtvrté sejdou zastupitelé, 63/2022.

V úterý 10. května 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční zasedání zastupitelstva města, opět v prezenční formě. Na programu letošního čtvrtého zastupitelstva je celkem 24 bodů z oblasti finanční, správy majetku, strategického rozvoje, školství a kultury a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova.

Tisková zpráva

č. 63/2022 ze dne 6. 5. 2022


V Rožnově se letos počtvrté sejdou zastupitelé


V úterý 10. května 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční zasedání zastupitelstva města, opět v prezenční formě. Na programu letošního čtvrtého zastupitelstva je celkem 24 bodů z oblasti finanční, správy majetku, strategického rozvoje, školství a kultury a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova.


Původní letošní čtvrté zasedání zastupitelstva města mělo proběhnout 26. dubna 2022, tato schůze však byla starostou města zrušena. Nový termín zasedání je stanoven na 10. května 2022. Zastupitelé města budou v úterý projednávat celkem 24 bodů z různých oblastí činnosti města. V úvodu jednání bude předložena informace k rezignaci zastupitele a také rezignace na post radního města. Následovat bude slib nového zastupitele a také volba nového radního města. Dále bude předložena informace o stávajícím počtu zaměstnanců městského úřadu včetně dat z benchmarkingu. Odbor investic přednese zastupitelům informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny. Jako další bude následovat odbor finanční, který bude zastupitelům ke schválení předkládat rozpočtové opatření. Odbor školství a kultury má připravenou k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku o zkrácení doby nočního klidu v roce 2022 a odbor strategického rozvoje a projektů předloží informace o monitorovací stanici kvality ovzduší.


Kompletní program jednání zastupitelstva 10. května 2022 naleznete zde.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 6.5.2022 14:46:12 - aktualizováno 6.5.2022 14:51:04 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load