V Rožnově se letos podruhé sejdou zastupitelé, 20/2022.

V úterý 22. února 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu letošního druhého zastupitelstva je celkem 20 bodů z oblasti finanční, školství a kultury, správy majetku, kanceláře starosty a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova 211.

Tisková zpráva

č. 20/2022 ze dne 17. 2. 2022

 

V Rožnově se letos podruhé sejdou zastupitelé 


V úterý 22. února 2022 se v Rožnově pod Radhoštěm uskuteční řádné zasedání zastupitelstva města. Na programu letošního druhého zastupitelstva je celkem 20 bodů z oblasti finanční, školství a kultury, správy majetku, kanceláře starosty a další. Jednání začíná ve 14 hodin v sále v budově Brillovky na ulici Bezručova 211. 


Na pravidelném zasedání se v úterý 22. února od 14 hodin sejdou rožnovští zastupitelé. Letošní druhé jednání proběhne prezenční formou. Projednávat budou celkem 20 bodů z různých oblastí činnosti města. V úvodu jednání je připravena tradiční informace o kontrole plnění úkolů Zastupitelstva města a zpráva o činnosti Rady města. Tento bod bude předkládat nová tajemnice městského úřadu Lenka Pavelková. Jako další budou následovat informace z odboru finančního, kde budou zastupitelé projednávat a schvalovat rozpočtové opatření. Odbor školství a kultury předloží zastupitelům ke schválení Programovou podporu 2022 a první kolo Individuálních dotací 2022. Následovat bude odbor kanceláře starosty s bodem, který se týká volby přísedících k Okresnímu soudu ve Vsetíně pro období 2022 až 2026. Na závěr zasedání budou zastupitelé informováni o investičních akcích ve městě, bude předložena informace k dopravnímu napojení průmyslové zóny Zubersko a bude také představen jednatel společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s.r.o. 


Kompletní program jednání zastupitelstva 22. února 2022 naleznete zde.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
petra.graclikova@roznov.cz
Vytvořeno 17.2.2022 15:48:30 - aktualizováno 18.2.2022 8:29:32 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load