V Rožnově zasedal poprvé v novém školním roce Rožnovský parlament dětí a mládeže, 153/2022.

Zapojit žáky do organizace a realizace městských akcí, získat pohled dětí na potenciální rozvoj města, ale také otevřít diskuzi nad problémy, se kterými se rožnovská mládež potýká, to vše je cílem projektu Rožnovský parlament dětí a mládeže, který organizuje město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci se Střediskem volného času. Členy parlamentu jsou děti ze základních a středních škol v Rožnově pod Radhoštěm.

Tisková zpráva

č. 153/2022 ze dne 19. 10. 2022 


V Rožnově zasedal poprvé v novém školním roce Rožnovský parlament dětí a mládeže 


Zapojit žáky do organizace a realizace městských akcí, získat pohled dětí na potenciální rozvoj města, ale také otevřít diskuzi nad problémy, se kterými se rožnovská mládež potýká, to vše je cílem projektu Rožnovský parlament dětí a mládeže, který organizuje město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci se Střediskem volného času. Členy parlamentu jsou děti ze základních a středních škol v Rožnově pod Radhoštěm.


Čtrnáct žáků ze základních a středních škol v Rožnově pod Radhoštěm se stalo členy Rožnovského parlamentu dětí a mládeže, který se bude scházet každé tři týdny a čeká je mnoho práce na společných projektech. Studenti mají za sebou první společné setkání, kde si představili organizační plán projektu pro letošní rok, nastínili si vize a diskutovali aktuální situaci ve městě očima dětí. Na následující schůzce si studenti vyberou stěžejní téma, na kterém budou během celého roku pracovat a následně svůj projekt představí vedení města. „Během prvního setkání se již otevřelo několik témat a problematických oblastí, které děti ve městě trápí. Jednou z oblastí je bezpečnost cyklostezky nebo situace s bezdomovci na náměstí. Studentům ve městě dle jejich slov chybí venkovní zastřešené místo, kde by se mohli setkávat a společně trávit čas. Také by uvítali veřejnou graffiti stěnu, která by sloužila jako prostor pro umělecké vyjádření. Nápadů zde bylo opravdu mnoho,“ popsala obsah setkání Lucie Janků, koordinátorka projektu za město Rožnov pod Radhoštěm.

V minulém roce se Rožnovský parlament zaměřoval například na propagaci jejich činnosti, byl založen instagramový účet a žáci si vytvořili také své logo. Na promu projektu se bude pokračovat i v roce letošním. „Členové týmu jsou každý rok velmi aktivní, přichází s nápady a zápalem pro věc. Musím vyzdvihnout a pochválit účast žáků na akci Dny Země, kdy se všichni aktivně podíleli na realizaci a věnovali tomu spoustu času a úsilí a nadšení nešlo přehlédnout,“ uvedla Marcela Válková, pedagog volného času ze SVČ.

„Za činnost parlamentu jsem ráda, zapojení dětí a mládeže je smysluplné, protože tráví jinak svůj čas a jinak užívají město než dospělí. Aby město sloužilo i jim, je třeba být s nimi v kontaktu. Všem členům parlamentu bych ráda popřála, aby se jim dařilo svým názorem měnit město k lepšímu,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová. 


Zapojování veřejnosti a dětí do aktivit města je jednou z činností Zdravého města a Místní agendy 21.

Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 19.10.2022 13:03:52 - aktualizováno 19.10.2022 13:06:34 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load