Vodovod Horní Paseky se blíží k realizaci. Na stavbu byla schválena dotace ve výši 75 mil. Kč, 136/2022.

Na stavbu vodovodu Horní Paseky bylo zažádáno o dotaci z programu Ministerstva Zemědělství. Komise ministerstva Zemědělství schválila dotaci ve výši 75,522 mil. Kč.

Tisková zpráva

č. 136/2022 ze dne 23. 9. 2022 


Vodovod Horní Paseky se blíží k realizaci. Na stavbu byla schválena dotace ve výši 75 mil. Kč


Na stavbu vodovodu Horní Paseky bylo zažádáno o dotaci z programu Ministerstva Zemědělství. Komise ministerstva Zemědělství schválila dotaci ve výši 75,522 mil. Kč.


Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. žádala o dotaci z Ministerstva zemědělství na stavbu „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“. Komise ministerstva Zemědělství schválila dotaci na tuto stavbu ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů 107,888 mil. Kč, konečná částka je tedy ve výši 75,522 mil. Kč. Nyní bude připraveno a projednáno rozvržení čerpání a zahájení úkonů přípravy stavby. Jedná se o finální fázi před zahájením výstavby. „Přesný termín zahájení stavby bude ještě upřesněn s ohledem na rozvržení čerpání a klimatické podmínky. Výstavba také pravděpodobně začne realizací vodojemu, ideálně na podzim letošního roku. Samotná výstavba vodovodních řadů s omezením dopravy se začne budovat nejdříve v první polovině roku 2023. O všech omezeních však budeme dopředu občany města informovat,“ uvedl Roman Pilař, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Vybudování vodovodu zajistí zásobování pitnou vodou v oblasti Horních Pasek, kde jsou jednotlivé objekty zásobovány vodou pouze z lokálních zdrojů (studní).„Získání a potvrzení dotace je skvělá zpráva pro nás všechny. Jsem opravdu rád, že se blížíme k realizaci vybudování vodovodu a že jsme se společností VaK našli způsob, jak tento projekt zdárně uskutečnit a zajistit tak lidem pitnou vodu i v této oblasti,“ dodal starosta města Jiří Pavlica.Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 23.9.2022 13:35:42 - aktualizováno 23.9.2022 13:38:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load