Zadlužení města Rožnov pod Radhoštěm k únoru 2022, 24/2022.

Aktuální zadluženost města činí 36 milionů Kč. Město má však předjednané úvěry ve výši 297 milionů Kč, které bylo nutné podepsat, aby bylo možné rozpočtově pokrýt dvě největší investiční akce ve městě a spustit tak jejich stavbu. Zda budou tyto úvěry čerpány a v jaké výši, bude vyhodnoceno v průběhu staveb, kdy bude již jisté, v jakém časovém období budou vypláceny dotace. Uzavřením úvěrů nevzniká zadluženost města, ta může být vyčíslena až při jejich čerpání.

Tisková zpráva

č. 24/2022 ze dne 22. 2. 2022

 

Zadlužení města Rožnov pod Radhoštěm k únoru 2022 


Aktuální zadluženost města činí 36 milionů Kč. Město má však předjednané úvěry ve výši 297 milionů Kč, které bylo nutné podepsat, aby bylo možné rozpočtově pokrýt dvě největší investiční akce ve městě a spustit tak jejich stavbu. Zda budou tyto úvěry čerpány a v jaké výši, bude vyhodnoceno v průběhu staveb, kdy bude již jisté, v jakém časovém období budou vypláceny dotace. Uzavřením úvěrů nevzniká zadluženost města, ta může být vyčíslena až při jejich čerpání.   

 

V současné době k únoru 2022 má město Rožnov pod Radhoštěm dluh ve výši 36 mil. Kč, v případě, že jsou zde započítány i městské společnosti, dluh se zvýší na částku 47 milionů Kč. V roce 2026 splatí město úvěr ve výši 36 mil. Kč, který je čerpán na více investičních projektů. Pozitivní zprávou je také fixovaná úroková sazba ve výši 1,035 % u 2/3 jistiny. V návaznosti na připravenou rekonstrukci a přístavbu městské knihovny a stavbu kulturního centra bylo nutné tyto dvě stavby rozpočtově pokrýt. Z toho důvodu má město podepsané úvěrové smlouvy v celkové výši 297 mil. Kč, které doposud nebyly čerpány, a tudíž je nelze počítat do aktuálního zadlužení města. „To, jak budou tyto úvěry čerpány závisí na mnoha okolnostech, na výši získaných dotací nebo zda tyto dotace budou vypláceny průběžně. Již teď víme, že z dotací získáme finance minimálně ve výši 80 mil. Kč a jsme připraveni aktivně žádat o nově vypisované dotační tituly a snížit tak míru čerpání výše úvěrů. S bankami máme vyjednány takové úvěrové podmínky, že úvěr je bez sankcí možné kdykoliv splatit, nedočerpat nebo dokonce nečerpat vůbec. Jednou z variant, jak částečně financovat tyto stavby, je prodej městských bytů, o jejichž odkoupení mají současní nájemníci zájem. Tento krok by však museli schválit zastupitelé města,“ uvedl starosta města Jiří Pavlica a dodal „Současně máme také předjednaný úvěr ve výši 31 mil. Kč, který měl být určen na koupi budovy pošty, podpis tohoto úvěru však nyní nepředpokládáme a nebudeme jej tedy čerpat.“

 „Město má určité finanční možnosti, jak vysoký úvěr si může dovolit a tento krok jsme dlouho propočítávali. Máme připravené kroky i v případě černého scénáře, kdy by bylo nutné případně prodat určitý majetek města, který již není výrazně ziskový. Zároveň však spoléháme na financování díky dotacím, které již máme schváleny, ale také na ty, o které budeme nově žádat,“ doplnil vedoucí finančního oddělení Martin Hrnčárek.   

 


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
petra.graclikova@roznov.cz
Vytvořeno 22.2.2022 10:53:13 - aktualizováno 22.2.2022 13:01:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load