Zápisy do mateřských škol se v Rožnově uskuteční 11. a 12. května 2022. Pro ukrajinské děti proběhne zápis 2. června 2022, 53/2022.

Rodiče sto šedesáti dětí z Rožnova pod Radhoštěm si musí dát pozor na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání svých potomků. Pro zákonné zástupce, jejichž dětí již do mateřské školy dochází, se nic nemění a dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v dosavadní mateřské škole. Pokud však ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho jeho zákonný zástupce přihlásit k předškolnímu vzdělávání, a to v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Výše uvedené se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let.

Tisková zpráva

č. 53/2022 ze dne 14. 4. 2022


Zápisy do mateřských škol se v Rožnově uskuteční 11. a 12. května 2022. Pro ukrajinské děti proběhne zápis 2. června 2022.


Rodiče sto šedesáti dětí z Rožnova pod Radhoštěm si musí dát pozor na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání svých potomků. Pro zákonné zástupce, jejichž dětí již do mateřské školy dochází, se nic nemění a dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v dosavadní mateřské škole. Pokud však ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho jeho zákonný zástupce přihlásit k předškolnímu vzdělávání, a to v jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Výše uvedené se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let.


Zákonní zástupci dětí si musí dát pozor na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání svých potomků. „Pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, platí povinnost předškolního vzdělávání a to od 1. září 2022. Aktuálně se to týká 160 dětí majících v současnosti trvalý pobyt na území města Rožnov pod Radhoštěm,“ uvedla vedoucí oddělení školství a sportu rožnovského MěÚ Lucie Vančurová. Pro zákonné zástupce, jejichž dětí již do mateřské školy dochází, se nic nemění a dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání v dosavadní mateřské škole. Zákonní zástupci dětí, na něž se povinnost předškolního vzdělávání vztahuje a dosud jejich dítě do mateřské školy nedochází, obdrží do konce dubna od oddělení školství a sportu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm podrobnou písemnou informaci, jak postupovat při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek.

Termín zápisu byl stanoven jednotně na dny 11. května 2022 (8:00 – 16:00 hodin) a 12. května 2022 (8:00 – 12:00 hodin pro všechny mateřské školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm.

„V letošním roce je stanoven také termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a k povinné školní docházce pro děti ukrajinských uprchlíků. Zápis proběhne 2. června od 8.00 do 15.00 hodin, jednotně pro všechny mateřské a základní školy zřizované městem Rožnov pod Radhoštěm. Zákonný zástupce dítěte z Ukrajiny by měl žádat o přijetí přednostně ve spádové škole podle místa pobytu v ČR. Ředitelé škol nejprve rozhodnou o přijetí žáků po běžném zápisu. Případná volná místa pak připadnou dětem ukrajinských uprchlíků během „zvláštního zápisu“,“ dodala na závěr Lucie Vančurová


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 14.4.2022 15:09:02 - aktualizováno 19.4.2022 7:55:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load