Zastupitelé města schválili rezervy ve výši 14 milionů Kč na investiční akce Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny, 92/2022.

Na úterním zasedání zastupitelstva města bylo schváleno vytvoření rezervy ve výši 14 milionů Kč na dvě největší investiční akce města v letošním roce. Rozpočet města se letos nezvýší, čerpání rezervy se předpokládá až v roce 2023. Finanční náročnost obou staveb, které by měly být částečně hrazeny z rozpočtu města se velmi pravděpodobně ještě sníží, město bude v průběhu léta usilovat o získání vyšší míry dotační podpory.

Tisková zpráva

č. 92/2022 ze dne 23. 6. 2022


Zastupitelé města schválili rezervy ve výši 14 milionů Kč na investiční akce Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny


Na úterním zasedání zastupitelstva města bylo schváleno vytvoření rezervy ve výši 14 milionů Kč na dvě největší investiční akce města v letošním roce. Rozpočet města se letos nezvýší, čerpání rezervy se předpokládá až v roce 2023.  Finanční náročnost obou staveb, které by měly být částečně hrazeny z rozpočtu města se velmi pravděpodobně ještě sníží, město bude v průběhu léta usilovat o získání vyšší míry dotační podpory.


Zastupitelé města schválili investiční rezervu ve výši 4 miliony Kč v rámci realizace veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba městské knihovny. Při odkrývání podlah ve 2. NP stávající budovy bylo zjištěno rozsáhlejší poškození dřevěných konstrukcí a poškození nosné konstrukce podlah a krovů. S ohledem na stavebně technický posudek bylo rozhodnuto o vybourání stávajících nosných prvků a nahrazení ocelovými nosníky s novou konstrukcí podlahy. „Jedná se o vícepráce, jejichž rozsah se nedal dopředu odhadnout. Abychom stanovili celý rozsah, museli jsme zcela odkrýt podlahy a stěny, což bylo nemyslitelné za běžného provozu městské knihovny. Nicméně vícepráce související se starou budovou knihovny budou uplatňovány v rámci žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v letních měsících 2022. Od poskytovatele dotace máme pozitivní informace, finanční limit dotace se zvýšil a my budeme moci získat vyšší příspěvek na rekonstrukci i vnitřní vybavení,“ popsala situaci místostarostka Kristýna Kosová. Zbylých 10 milionů Kč bylo schváleno jako investiční rezerva v rámci realizace veřejné zakázky Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm. Rezerva by měla pokrýt případné vícepráce, změny v projektové dokumentaci, nově připravované vyhlášení veřejné zakázky na Vnitřní vybavení nebo změny související s extrémním růstem cen některých materiálů.

Prioritou města je nebližší dotační výzva. „V rámci nového dotačního programovaného období 2021–2027 by měla být v krátké době, podle posledních informací a schůzek s kompetentními orgány, vyhlášena dotační výzva k výstavbě nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní stavby. Výzva bude koncipována ve smyslu původních technických parametrů a požadavků na pasivní budovy, ale s vyšší finanční podporou ze strany poskytovatele dotace. Pro obě investiční akce města to bude znamenat výrazné zvýšení dotací oproti již původně schváleným,“ upřesnil na zasedání zastupitelstva města vedoucí odboru strategického rozvoje a projektů Michal Laktiš.Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 23.6.2022 13:03:30 - aktualizováno 23.6.2022 13:05:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load