Data hovoří jasně. V Rožnově se třídí odpad nedostatečně, 84/2023.

Třídíš správně (3)

Třídění odpadu v Rožnově pod Radhoštěm je silně nedostatečné. Podle rozboru odpadu se ukázalo, že více než 50 % odpadu, který byl vyhozen do černých kontejnerů na komunální odpad, bylo možné ještě dál vytřídit. Odmítavý přístup k separaci odpadů může mít za důsledek případné zdražování poplatku za svoz odpadu pro občany města, protože se pravidelně výrazně zdražuje skládkování komunálního odpadu.


Tisková zpráva č. 84/2023 ze dne 15. 5. 2023

Zda se v Rožnově třídí odpad dostatečně a správně se zjišťovalo v právě uplynulém týdnu. Na parkoviště do městského parku přijel svozový vůz a vysypal zde přes tunu komunálního odpadu ze sídlištní zástavby. Odborní pracovníci poté jeho část o objemu 250 kg rozebrali a pokud to bylo možné, odpad dále dotřiďovali. Data hovoří jasně, podle výsledku bylo ještě 51,2 % odpadu dále možné vytřídit. Největší položkou byl bioodpad, následovaný plasty, papírem a sklem. Přestože se v Rožnově nachází 85 odpadových míst určených k separaci odpadu, i tak více než 42,9 % nejčastěji tříděného odpadu (papír, plast, sklo, bioodpad) skončilo v běžné černé popelnici. „Anonymita sídliště přímo vybízí k tomu vyhodit igelitový sáček plný odpadu do černé popelnice a nezajímat se o to, co s tímto odpadem dále bude. Problém však je, že pokud nebudeme ve městě třídit a nezvýší se poměr separovaného odpadu, budeme tento fakt muset promítnout do poplatku za odpad. Náklady na svoz se každý rok zvyšují, brzy stát zakáže skládkování odpadu, který ještě lze vytřídit nebo energeticky využít. V aktuální situaci jsou tedy pouze dvě možnosti. Začít aktivně třídit a ušetřit tak své peněžence a pomoci přírodě nebo se smířit s tím, že se poplatky za odpad budou zvyšovat. V letošním roce máme v plánu začít realizovat kompletní rekonstrukce stanovišť na separovaný odpad. Kultivace prostor přinese i navýšení počtu nádob na tříděný odpad v lokalitách, kde je to potřeba“ uvedl místostarosta města Tomáš Gross. Město připravuje několik osvětových kampaní k podpoře třídění odpadu, vznikl také edukativní spot určený ke zvýšení vzdělanosti v separaci odpadu. V loňském roce město svezlo celkem 3300 tun komunálního odpadu a za jeho odvoz zaplatilo 8 milionu korun.

Zpracovala:

Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

T: 571 661 137

M: 603 839 072Třídíš správně?

Třídíš správně (3)

Třídíš správně (3)

 
Třídíš správně (1)

Třídíš správně (1)

 
Třídíš správně (1)

Třídíš správně (1)

 
Třídíš správně (2)

Třídíš správně (2)

 
Třídíš správně (4)

Třídíš správně (4)

 
 
Vytvořeno 15.5.2023 16:58:40 | přečteno 360x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load