I v letošním roce bude město Rožnov pod Radhoštěm udělovat čestná ocenění, 25/2023.

CENA MĚSTA 2022 ROŽNOV  (10)

Máte ve svém okolí někoho, kdo se významně zasloužil o šíření dobrého jména našeho města? Víte o někom, kdo by si zasloužil ocenění za přínos pro město v oblasti kultury, vědy, sportu či ve společenské oblasti? Znáte někoho, kdo vykonal čin spojený s osobním hrdinstvím, který by neměl zůstat nepovšimnut? Dejte nám o něm vědět.

Tisková zpráva č. 25/2023 ze dne 2. 2. 2023

I v letošním roce se město Rožnov pod Radhoštěm chystá udělit Cenu města a Cenu starosty. Obě ocenění jsou udělována za dlouhodobou mimořádnou činnost pro město v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální, vědecké či v oblasti volnočasových aktivit při práci s dětmi i dospělými nebo také za mimořádný přínos k šíření dobrého jména města. Kandidáty a kandidátky na tato ocenění mohou navrhovat i občané města prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na webových stránkách města zde. Navrhovat mohou lidé jak fyzické osoby, tedy jednotlivce, dvojice či kolektivy, tak i osoby právnické – firmy, občanská sdružení, spolky, apod. Nominace mohou občané města podávat do konce března 2023. Cenu města za rok 2022 získali dlouholetý pedagog a historik Milan Hambálek a pedagožka a bývalá předsedkyně Klubu seniorů Anneliese Přikrylová. Nejvyšším oceněním města je udělení Čestného občanství, které je jako zvláštní projev úcty udělováno za mimořádné zásluhy o město v oblasti kulturní, sportovní společenské, sociální či vědecké. Kandidáty a kandidátky na toto čestné osobní vyznamenání mohou navrhovat pouze zastupitelé a zastupitelky města, fyzické a právnické osoby pak pouze jejich prostřednictvím.

Pro více informací se můžete obrátit na Bc. Pavlínu Štefánikovou Plesníkovou, vedoucí odboru kanceláře starosty: pavlina.stefanikova@roznov.cz, tel.: 571 661 163, 739 532 970.

Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072
Vytvořeno 8.2.2023 15:58:25 | přečteno 112x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load