Město efektivně hospodaří s finančními prostředky, 45/2023.

def obr

Město se snaží chránit finanční prostředky před snižováním kupní síly peněz, a proto finance ukládá na různé termínované vklady s různou délkou splatnosti. Při aktuálním objemu peněz vkladu město inkasuje od bank cca 500 000 Kč měsíčně.

Tisková zpráva č. 45/2023 ze dne 7. 3. 2023

Inflaci v dnešní době pociťují nejen samotní občané, ale také město. „Město jako řádný hospodář musí s penězi nakládat co nejsvědomitěji a snažit se je chránit před inflací. Z tohoto důvodu dočasně volné prostředky město ukládá na různých terminovaných vkladech s různou délkou splatnosti. Dnešní průměrný výnos se pohybuje kolem 6 %,“ uvedl starosta města Jan Kučera. Současně jej doplňuje vedoucí finančního odboru Martin Hrnčárek „Při aktuálních objemu těchto vkladů (110 mil Kč), tak inkasujeme od bank cca 0,5 mil měsíčně. Tyto sazby se však každý měsíc mění v návaznosti na změny vyvolané Českou národní bankou a následnou reakcí obchodních bank. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto vklady nejsou ze zákona pojištěny (na rozdíl od vkladů občanů), diverzifikujeme riziko rozdělením těchto vkladů do více bank, a to těch největších, jako je Česká spořitelna, a.s., ČOSB, a.s. a KB, a.s.“. Výše uložených prostředků se bude snižovat v návaznosti na probíhající investiční akce. Městský rozpočet vydává nejvíce finančních prostředků v letním a podzimním období, kdy se finalizují investice a dochází k proplácení investičních faktur. Naopak v jarním období se prostředky akumulují a je možné je ukládat na terminovaných vkladech.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková

Tisková mluvčí

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

T: 571 661 137

M: 603 839 072

Vytvořeno 9.3.2023 10:55:43 | přečteno 36x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load