Město Rožnov pod Radhoštěm ocení osobnost v sociální oblasti, 132/2023.

VYZVA_Osobnost_socialni_oblasti_2023_93x132_a.jpg

Město Rožnov také letos ocení osobnosti sociální oblasti u příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2023. Oceněny mohou být osobnosti za významný počin, úspěch v posledním roce nebo za dlouhodobé působení v sociální oblasti (min. 10 let). Návrhy je možné posílat do 14. srpna 2023.


Tisková zpráva č. 132/2023 ze dne 2. 8. 2023

Výzvu k podávání návrhů na ocenění „Osobnost sociální oblasti“ vyhlásilo v těchto dnech město Rožnov pod Radhoštěm. Podaný návrh musí obsahovat kategorii pro ocenění, jméno, příjmení, titul, bydliště, telefon, e-mail nominovaného kandidáta, popis působení v sociální oblasti, zdůvodnění podávaného návrhu, souhlas a podpis nominovaného kandidáta, iniciály a podpis navrhovatele. Návrhy je doporučeno podávat na příslušném formuláři, který lze nalézt na oficiálním webu města zde. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít dostatečnou vypovídací hodnotu, proto žádáme o co nejvýstižnější popis a konkrétní údaje o činnosti nominovaného kandidáta v sociální oblasti. Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru kandidáta na osobnost sociální oblasti. Nominovány mohou být osoby, které v sociální oblasti působí nebo působily, zaměstnanci sociálních služeb, pracovníci vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských a podobných zařízeních, lidé působící ve prospěch osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci neziskových aktivit (dobrovolnictví) a také osoby pečující. Nominace mohou podávat fyzické i právnické osoby. Při posuzování návrhů může být uděleno Mimořádné ocenění, za mimořádný čin v sociální oblasti. Vyhlášení „Osobnosti sociální oblasti 2023“ proběhne 6. září 2023 v rámci Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti. Návrhy na ocenění osobnosti sociální oblasti je možno podat do datové schránky Města Rožnov p. R. (epqbwzr), osobně na podatelně Městského úřadu Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, nebo písemně poštou na Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R. do 14. srpna 2023.

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Hana Cábová, Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, telefon: 571 661 172, e-mail: hana.cabova@roznov.cz

Formulář je dostupný na oficiálním webu města zde.

Zpracovala:

Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

T: 571 661 137

M: 603 839 072

Vytvořeno 2.8.2023 16:37:27 | přečteno 8200x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load