Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm získal stříbrné ocenění „Vzdělaný úřad“, 61/2023.

Vzdělaný úřad (1)

Svaz měst a obcí České republiky udělil v rámci projektu ESO (Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb na úrovně obcí) stříbrné ocenění Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm.


Tisková zpráva č. 61/2023 ze dne 5. 4. 2023

Předmětem projektu ESO je dosažení vyšší odborné kvalifikace zastupitelů a zaměstnanců územních samosprávních celků v odborných agendách výkonu veřejné správy. Přesně 74 zaměstnanců Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm absolvovalo bezplatně 3 813 hodin vzdělávacích aktivit a úřad tak dosáhl na stříbrné ocenění. Udělené ocenění převzala v sídle dolní komory Parlamentu tajemnice Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm Lenka Pavelková. „Projekt ESO nabízel opravdu širokou nabídku školení, která často reagovala na aktuální změny v legislativě nebo se zaměřovala na soft skills, tzv. měkké dovednosti, které jsou protipólem a zároveň důležitou součástí odborné způsobilosti zaměstnanců úřadu a při každodenním kontaktu s občany nesmírně důležité. Projekt v dubnu končí a pokud se někdy v budoucnu opět obnoví, rádi této možnosti využijeme. Zejména však chci poděkovat úředníkům, kteří se do projektu aktivně zapojili, a právě díky jejich profesionalitě a píli, jsme získali stříbrné ocenění,“ uvedla Lenka Pavelková, tajemnice městského úřadu.


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková

Tisková mluvčí

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

T: 571 661 137

M: 603 839 072

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm získal stříbrné ocenění „Vzdělaný úřad“

Vzdělaný úřad (2)

Vzdělaný úřad (2)

 
Vzdělaný úřad (3)

Vzdělaný úřad (3)

 
Vzdělaný úřad (3)

Vzdělaný úřad (3)

 
Vzdělaný úřad (1)

Vzdělaný úřad (1)

 
Vzdělaný úřad (2)

Vzdělaný úřad (2)

 
Vzdělaný úřad (1)

Vzdělaný úřad (1)

 
 
Vytvořeno 5.4.2023 15:49:42 | přečteno 513x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load