Oprava komunikace na ulici Partyzánská a Meziříčská, 147/2023.

IMG_20230711_081141.jpg

Město Rožnov p. R. opravuje cesty a buduje nové chodníky. Jedním z příkladů je ulice Partyzánská, kde probíhala výstavba chodníku a parkoviště v období květen-září 2023. Došlo také k opravě povrchu komunikace na ul. Meziříčská v rozsahu téměř 400 m2.


Tisková zpráva č. 147/2023 ze dne 05. 09. 2023

Oprava na ulici Partyzánská se týkala výstavby nových chodníků, nového parkoviště včetně odvodnění a výsadba nových zelených ploch kolem bytových domů č. p. 1007 a 1008. Dispoziční řešení vycházelo z prostorových možností lokality s požadavkem na zlepšení dopravní obslužnosti pěších v této části. „Důraz byl kladen především na bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti pěších a také vymezení a opravu povrchu stávajících parkovacích míst. Oprava ul. Partyzánská vyšla na cca 1,2 mil. Kč“, řekl místostarosta města Tomáš Gross. V prostoru navržené stavby se nachází stávající inženýrské sítě (kanalizace, vodovod, vedení NN a VO, plynovod a sdělovací kabely). Celkově se řešilo cca 35 m trasy nového chodníku pro pěší v průchozí šířce 2 – 2,5 m, 8 parkovacích míst pro osobní automobily (z toho jedno vyhrazené místo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a bezbariérová napojení na ostatní stávající plochy.

Z důvodu velmi špatného stavu povrchu komunikace a s ohledem na dopravní zatížení město přistoupilo k opravě povrchu komunikace na ul. Meziříčská v rozsahu téměř 400 m2. „Oprava, která proběhla na přelomu srpna a září 2023, spočívala v odfrézování obrusné živičné vrstvy v tloušťce 5 cm a v položení nové vrstvy do původní nivelety vozovky. Rovněž byla provedena sanace hlubších vad v podkladní asfaltové vrstvě komunikace. Oprava stála cca 300 tis. Kč, uzavřel Tomáš Gross.

Zpracovala:

Ing. Kateřina Stašáková
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

T: 571 661 120

M: 731 131 869


Partyzánská

IMG_20230602_201430.jpg

IMG_20230602_201430.jpg

 
IMG_20230711_083203.jpg

IMG_20230711_083203.jpg

 
IMG_20230605_082435.jpg

IMG_20230605_082435.jpg

 
IMG_20230804_094055.jpg

IMG_20230804_094055.jpg

 
IMG_20230605_132011.jpg

IMG_20230605_132011.jpg

 
IMG_20230804_094038.jpg

IMG_20230804_094038.jpg

 
IMG_20230626_083212.jpg

IMG_20230626_083212.jpg

 
IMG_20230609_091418.jpg

IMG_20230609_091418.jpg

 
IMG_20230804_093851.jpg

IMG_20230804_093851.jpg

 
IMG_20230804_094043.jpg

IMG_20230804_094043.jpg

 
IMG_20230711_081141.jpg

IMG_20230711_081141.jpg

 
IMG_20230711_083206.jpg

IMG_20230711_083206.jpg

 
IMG_20230804_093948.jpg

IMG_20230804_093948.jpg

 
IMG_20230804_093931.jpg

IMG_20230804_093931.jpg

 
IMG_20230804_093903.jpg

IMG_20230804_093903.jpg

 
IMG_20230614_094948.jpg

IMG_20230614_094948.jpg

 
IMG_20230616_094622.jpg

IMG_20230616_094622.jpg

 
IMG_20230602_092222.jpg

IMG_20230602_092222.jpg

 
ul.Meziříčská

ul.Meziříčská

 
 
Vytvořeno 5.9.2023 8:11:11 - aktualizováno 6.9.2023 7:33:27 | přečteno 3961x | katerina.stasakova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load