Rožnov má nový digitální varovný systém, 36/2023.

Nový digitální varovný systém

V Rožnově pod Radhoštěm byl instalován nový varovný systém a aktualizoval se digitální povodňový plán. Počet městských hlásek se zvýšil z 66 na celkových 111, a to nejen v centru, ale především v odlehlých oblastech města.

Tisková zpráva č. 36/2023 ze dne 20. 2. 2023

Původní varovný systém z roku 2012 byl stále funkční, ale technicky zastaralý. Množství hlásek nepokrývalo celé území ohrožené povodňovým rizikem. Nových 111 městských hlásek je rozmístěno po celém městě a současně je varovný systém napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatel. „Chceme, aby se občané ve městě cítili bezpečně a včasná informovanost obyvatelstva o blížícím se riziku povodní na území města je zásadní. Nyní máme hláskami pokryté i části města, které jsou odlehlé a mnohdy zde rozhlas buď nebyl vůbec slyšet nebo nebylo možné mluvenému slovu rozumět. Přechod na digitální systém je samozřejmě také krok dopředu a jsem rád že jsem připraveni, sic doufám, že varovný systém nebude nutné v blízké době použít,“ uvedl starosta města Jan Kučera. Současně byl také zaktualizován digitální povodňový plán území města Rožnov pod Radhoštěm, podle kterého jsou při povodňových událostech řízeny jednotlivé povodňové složky. Povodňový plán území města je dostupný zde.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí.

EU a MŽP

  • Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm
  • Registrační číslo projektu: CZ:05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012611
  • Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm
  • Výše rozpočtu:     4 485 589,20 Kč (zahrnuje i nezpůsobilé výdaje)
  • Výše dotace:        3 139 912,44 Kč


Zpracovala:
Mgr. Petra Graclíková
Tisková mluvčí
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
T: 571 661 137
M: 603 839 072


Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
Nový digitální varovný systém

Nový digitální varovný systém

 
 
Vytvořeno 24.2.2023 10:21:07 | přečteno 5x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load