Akční plán k územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm

Akční plán k územní energetické koncepci města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen Akční plán) je souborem opatření navazujících na Územní energetickou koncepci města Rožnov pod Radhoštěm, která byla schválena na XVI. zasedání zastupitelstva města, konaného 14. dubna 2009, usnesením č. 15. Akční plán byl projednán a připomínkován na jednání Řídící skupiny pro energetickou koncepci, která se sešla dne 27. srpna 2009. 

Akční plán obsahuje obecnou preambuli, která se odkazuje na Územní energetickou koncepci. Jeho obsahem je dále 8 konkrétních priorit, jejichž realizace je nezbytná k úspěšnému naplnění již zmíněné koncepce.  Těchto 8 priorit se dále člení na určitá opatření v nichž je podrobně popsán postup činností v dané oblasti energetické politiky. Akční plán dále obsahuje tabulky, ve kterých je popsán seznam opatření  a jednotlivé ukazatele pro jejich monitorování. Dále jsou v něm uvedeny možnosti využití jednotlivých zdrojů financování v rámci opatření navržených v tomto plánu. Akční plán byl schválen na XVIII. zasedání zastupitelstva města, konaného 8. září 2009, usnesením č. 17.

Zpracovatelem tohoto plánu je firma ENVIROS, s.r.o., Praha.

ikona souboruAKČNÍ PLÁN K ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCI MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Vytvořeno 5.12.2022 15:28:39 | přečteno 11x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load