Územní energetická koncepce města Rožnov pod Radhoštěm

Územní energetická koncepce byla zadána ke zpracování z důvodu řešení budoucího energetického hospodářství města. Při přípravě a realizaci akce město úzce spolupracovalo s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. Zlín.

Zpracovatelem ÚEK města Rožnov pod Radhoštěm byla firma ENVIROS, spol. s r.o. Praha. Na zpracování ÚEK se aktivně podílela řídící skupina projektu.

Přílohy obsahují Stručný souhrn závěrečné zprávy ÚEK a Závěrečnou zprávu ÚEK včetně Tabelární a mapové přílohy a Hodnocení OZE. Tyto podklady byly předloženy k projednání Radě města Rožnov pod Radhoštěm na zasedání dne 30.3.2009 a projednány a schváleny Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 14.4.2009.

Tato akce byla realizovaná s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2008.Vytvořeno 5.12.2022 12:33:24 | přečteno 13x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load