Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016435
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projekt „Chodník Dolní Paseky – úsek 2, Rožnov pod Radhoštěm“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Logo projekt

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Cílem projektu je zlepšení bezpečnosti chodců, a také bezpečnosti provozu na komunikaci – silnici č. III/48612 v místní části Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, navázáním na etapu 1 – výstavba Chodníku podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm.

Předmětem projektu je výstavba nového chodníku pro pěší podél silnice č. III/48612 v Rožnově pod Radhoštěm v uzlovém úseku Dolní Paseky, který se nachází v zastavěné části města. Trasa nového chodníku začíná od odbočky na ulici Láz po odbočku do areálu svíčkárny. Celkově bude řešeno 174,61 m trasy chodníku pro pěší, dále úpravy sjezdů k jednotlivým nemovitostem a bezbariérová napojení na ostatní stávající plochy.

Výstupem projektu jenový chodník o celkové délce 174,61 m a celkové ploše 265 m2.

Doba realizace: jaro – léto 2022

Výše rozpočtu:2 159 977,75 Kč (z toho 130 252,94 Kč nezpůsobilé výdaje)
Výše dotace: 1 928 238,56 Kč
Zdroje financování způsobilých výdajů:  Příspěvek Unie (95 %), vlastní zdroje financování (5 %)

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 12. výzva MAS Rožnovsko, z.s. - IROP – Bezpečnost dopravy


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 17.1.2022 9:41:55 - aktualizováno 17.1.2022 10:33:37 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load