Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Projekt „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm“ je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008402

Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Předmět projektu: V rámci realizace projektu došlo k výstavbě chodníku podél místní komunikace - silnice č. III/48612 v místní části Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, nacházející se v zastavěné části obce.  Trasa nového chodníku začíná v křížení ulice Dolní Paseky a Habrová a končí v křížení ulice Dolní Paseky a ulice Láz. Celkově je řešeno
232,12 m trasy chodníku pro pěší, úpravy sjezdů k jednotlivým nemovitostem a bezbariérová napojení na ostatní stávající plochy.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšení bezpečnosti chodců a také bezpečnosti provozu na komunikaci - silnici č. III/48612 v místní části Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm.

Specifické cíle:
- zvýšení bezpečnosti provozu
- zvýšení plynulosti provozu
- zajistit bezpečnost chodců vybudováním nového chodníku podél komunikace s navázáním na stávající chodník
- minimalizace negativních účinků dopravy na životní prostředí
- zlepšení dostupnosti lokality

Díky realizací projektu došlo ke zlepšení dostupnosti lokality, zvýšení bezpečnosti pohybu pěších v řešené lokalitě, zpřehlednění dopravní situace a minimalizaci negativních účinků dopravy na životní prostředí.

Doba realizace: 4/2014 - 05/2018
Výše rozpočtu: Celkové způsobilé výdaje projektu 1 338 993,00 Kč
Zdroje financování: Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 1 272 043,35 Kč, vlastní zdroj financování: 66 949,65 Kč

Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 132/06_16_038/CLLD_16_01
Název výzvy: 1.výzva MAS Rožnovsko-IROP-DOPRAVA

Více informací u projektového manažera projektu:

Ing. Jana Skalková
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
tel.: 571 661 239, e-mail: jana.skalkova@roznov.cz

11
Vytvořeno 7.11.2018 17:07:13 - aktualizováno 8.11.2018 8:18:38 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load