Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Rožnov pod Radhoštěm


Předmětem projektu Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy je výstavba cyklostezky podél břehu Rožnovské Bečvy od obce Zašové po Horní Bečvu (úsek je dlouhý cca 16 km). Cyklostezku budou moci využívat nejen cyklisté, ale na určitých úsecích i in-line bruslaři a v zimě běžkaři (cyklostezka povede také po stávajících komunikacích). Celková výše rozpočtu (za všechny úseky) je 135 731 290,40 Kč.

Cíl: Zvýšení bezpečnosti cyklistů v mikroregionu Rožnovsko, kteří musí nyní využívat stávající mezinárodní silnici první třídy I/35. Dalším cílem je vybudování uceleného páteřního dopravního koridoru pro cyklisty a navázání na stávající sít cyklotras.

Informace o úseku Rožnov pod Radhoštěm:
Doba realizace: od 8.4.2009 - 28.5.2010
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 24 881 456,9 Kč z toho uznatelné náklady 23 303 920,74 Kč
Zdroje financování:
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % uznatelných nákladů 19 808 332,63 Kč
Spolufinancování z rozpočtu Města 5 073 124,27 Kč.
Dotační titul: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 1 Doprava, oblast podpory 1.3 Bezmotorová doprava.
Výsledky projektu:
Délka nově vybudované cyklostezky: 2,786 km.


Další informace k projektu Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy:
Organizační struktura úseku Rožnov pod Radhoštěm

Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy - tisková zpráva MěÚ 20/2008 
Bezmotorová doprava - dokument .pdf
Trasa plánované Cyklostezky údolím Rožnovské Bečvy
Billboard - dokument .jpg 
Přípravy stavby cyklostezky údolím Bečvy pokračují - tisková zpráva MěÚ 15/2009
Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Moravačíslo ÚRR D-2008/0054/OKP (dále jen „Smlouva“) (.pdf, 300 kB)

 

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Iveta Holá
Tel.: 571 661 109
Email: hola.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214


Vytvořeno 20.3.2014 17:00:32 - aktualizováno 21.3.2014 15:13:12 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load