Digitální povodňový plán a rozhlasový varovný systém města Rožnov pod Radhoštěm

Cíl: Cílem projektu je zpracovat digitální povodňový plán a zajistit optimální informovanost a výstrahu v kritických situacích obyvatelům města Rožnov pod Radhoštěm. To umožní v projektu navržené technické vybavení (externí a interní hlásiče, informační tabule pro neslyšící občany a 100V ústředna v Hážovicích).


Doba realizace: duben 2011 až červen 2011
Výše rozpočtu: celkové celkové náklady činí 2 383 644,- Kč, přičemž všechny náklady jsou uznatelné


Zdroje financování: Uznatelné náklady ve výši 2 383 644,- Kč budou pokryty jednak z fondu soudržnosti (FS) EU ve výši 2 026 097,- Kč (85%) a ze Státního fondu životního prostředí ČR 119 182 Kč (5%). Město Rožnov pod Radhoštěm uhradí ze svého rozpočtu 238 365,- Kč jako spoluúčast uznatelných nákladů (10%).


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 20. výzva, prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), primární oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.

Další informace: http://www.opzp.cz

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 21:42:21 - aktualizováno 21.3.2014 21:45:27 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load