Energetické úspory budov radnice č.p. 130, 131 Rožnov pod Radhoštěm

Cíl: Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště dvou budov radnice (přístavby) na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm do nízkoenergetického standardu. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budov radnice a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody pracovníků městského úřadu a občanů města.

Doba realizace: červenec 2013 - říjen 2013

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1 845 842 Kč, z toho uznatelné náklady 1 604 607 Kč

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 1 363 916 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 80 230 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 160 461 Kč 10 % uznatelných nákladů a 241 235 Kč neuznatelných nákladů (pětiletá úspora energie) což je celkem 401 696 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XLIV. výzva, prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214
Vytvořeno 20.3.2014 22:29:57 - aktualizováno 21.3.2014 21:33:34 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load