Energetické úspory budovy Městské policie, Rožnov pod Radhoštěm

Energetické úspory budovy Městské policie, Rožnov pod Radhoštěm

(CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004317)

1

Projekt řeší zlepšení tepelně – technických vlastností objektu budovy Městské policie na pozemku č. 230/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v souladu s požadavky ČSN 730540-2 (2011). Realizací projektu dojde k úspoře nákladů ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v objektu v majetku města v souladu s principy a návrhy strategického dokumentu Územní energetická koncepce (stanovuje řešení energetického hospodářství na úrovni města). Realizace projektu zahrnuje zateplení obvodového zdiva budovy městské policie, částečnou výměnu výplní vnějších otvorů včetně soklové částí, částečnou rekonstrukci osvětlení, solární kolektory pro ohřev TV, instalaci inteligentního systému řízení a zavedení energetického manažmentu.

Cíl: Hlavním cílem realizace projektu je realizace efektivních opatření stavebního a organizačního charakteru za účelem zlepšení technicko – energetických vlastností objektu. Realizací opatření je zajištěno hodnocení daného objektu ve třídě energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C – úspornou. Z hlediska environmentálního je prioritou zlepšení kvality ovzduší – snížení emisí skleníkových plynů.

Doba realizace: září 2016 / srpen 2017

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 2,28 mil. Kč

Zdroje financování: Projekt Energetické úspory budovy Městské policie, Rožnov pod Radhoštěm je spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Fondu soudržnosti (FS) a ze státního rozpočtu ve výši 0,86 mil. Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Výstupy projektu:


  • Realizace opatření stavebního a organizačního charakteru


Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Martina Halamíčková
Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211

Vytvořeno 2.10.2017 13:39:48 - aktualizováno 2.10.2017 13:48:53 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load