Energetické úspory v MŠ 1. máje 864 Rožnov pod Radhoštěm

Cíl: Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště budovy mateřské  školy do nízkoenergetického standardu.


Doba realizace: červen 2010  - říjen 2011
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 2 321 455 Kč z toho uznatelné náklady 1 457 687 Kč


Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 1 239 034 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 72 884 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 145 769 Kč 10 % uznatelných nákladů a 863 768 Kč neuznatelných nákladů (pětiletá úspora energie) což je celkem 1 009 537 Kč.


Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XVI. výzva, prioritní osa 3  Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast  podpory  3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)


Další informace: http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 20:50:16 - aktualizováno 21.3.2014 21:48:22 | přečteno 74x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load