Energetické úspory v MŠ Na Zahradách Rožnov pod Radhoštěm


Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště budovy mateřské školy do nízkoenergetického standardu. V jeho rámci bude provedeno zateplení fasády budov certifikovaným kontaktním systémem, zateplení střešních konstrukcí a výměna všech otvorových výplní, tedy oken a dveří.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Na Zahradách Rožnov pod Radhoštěm a tím i snížení emisí a zlepšení tepelné pohody dětí, pedagogů a zaměstnanců mateřské školy.

Doba realizace:
červenec 2014 - srpen 2014

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 2 944 166 Kč, z toho uznatelné náklady 2 646 176 Kč

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 2 249 250 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 132 309 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 264 617 Kč 10 % uznatelných nákladů a 297 990 Kč neuznatelných nákladů (pětiletá úspora energie) což je celkem 562 607 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 50. výzva, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory – Realizace úspor energie.

Kontakt na projektového manažera:

Ing. Danuše Závadová
Tel.: 571 661 239
Email: zavadova.or@roznov.cz
Kancelář č. 214
Masarykovo nám. 128
Vytvořeno 10.7.2014 16:03:26 - aktualizováno 10.7.2014 16:06:10 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load