Energetické úspory v ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm

Cíl: Projekt řeší komplexní zateplení obvodového pláště budov základní školy do nízkoenergetického standardu.


Doba realizace: říjen 2010  - prosinec 2012
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 23 813 964 Kč z toho uznatelné náklady 17 226 688 Kč


Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU 85 % uznatelných nákladů 14 642 684,80 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% uznatelných nákladů 861 334,40 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 1 722 668,80 Kč 10 % uznatelných nákladů a 6 587 276,00 Kč neuznatelných nákladů.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - XI. výzva, prioritní osa 3  Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast  podpory  3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)


Další informace:
http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.opr (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 20:40:55 - aktualizováno 21.3.2014 15:41:36 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load