Energetické úspory v ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm


 

Předmětem žádosti o dotaci je realizace opatření vedoucích ke snížení spotřeby tepelné energie v Základní škole Videčská v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci záměru bude provedeno zateplení všech obvodových stěn a střešní konstrukce. Zároveň bude realizována výměna všech stávajících, z energetického hlediska nevyhovujících výplní otvorů, tedy oken a dveří.

Cílem projektu je zajištění úspor energií, snížení spotřeby paliv a tedy pokles míry znečištění ovzduší.

Doba realizace: červenec 2014 - prosinec 2014

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 16 737 732 Kč, z toho uznatelné náklady 13 771 174 Kč

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % uznatelných nákladů 11 705 498 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5 % uznatelných nákladů 688 559 Kč. Spolufinancování z obecního rozpočtu 1 377 117 Kč 10 % uznatelných nákladů a 2 966 558 Kč neuznatelných nákladů (pětiletá úspora energie) což je celkem 4 343 675 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 60. výzva, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory – Realizace úspor energie.


Kontakt na projektového manažera:

Ing. Danuše Závadová

Tel.: 571 661 239

Email: zavadova.or@roznov.cz

Kancelář č. 214

Masarykovo nám. 128

Vytvořeno 14.7.2014 16:38:32 - aktualizováno 16.7.2014 14:22:55 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load