Folklore Fusion Festival

Folklore Fusion Festival
(Standard Grant No. 21610040)


Na financování projektu Folklore Fusion Festival se z 60% podílel Mezinárodní Visegradský Fond (IVF), a dále pak město Rožnov pod Radhoštěm a partnerská města Körmend (Maďarsko), Śrem (Polsko) a kulturní centrum Považské Bystrice PX Centrum.

Žadatelem je Město Rožnov pod Radhoštěm.

Předmět projektu je realizace hudebního festivalu, který je koncipován jako putovní, to znamená, že se uskuteční 4 festivalové dny, každý v jednom partnerském městě. Konkrétně 17. 9. 2016 ve Śremu, 24. 9.2016, v Považské Bystrici, 8.10.2016 v Rožnově p. R. a 30. 10. 2016 v Körmendu. Účinkující tvoří vždy čtyři zástupci zemí na základě národnosti partnerských měst: Paprika Paprika z Maďarska, polská skupina Gooral, slovenský soubor Považan a Jitka Šuranská Trio z České republiky.

Cílem projektu je představit místnímu publiku všech generací spojení folklóru s jinými hudebními žánry jako je rock, jazz či elektronika a vytvořit tak prostor pro dialog a konfrontaci generací. Festival se uskuteční ve čtyřech zapojených partnerských městech (Považská Bystric Slovensko, Śrem Polsko, Rožnov pod Radhoštěm ČR a Körmend Maďarsko). Přínosem projektu je nejen kulturní obohacení a pobavení, ale také dostupná příležitost pro poznání kořenů a kulturní historie zemí Visegrádské čtyřky (V4). Projekt také posiluje a rozvíjí spolupráci mezi partnerskými městy ze zemí V4.

Doba realizace: 07/2016 – 06/2017

Výše rozpočtu: celkové způsobilé výdaje projektu 21 906 EUR

Zdroje financování: Dotace z IVF: 13 000 EUR, spoluúčast město Körmend: 2 309 EUR, spoluúčast PX centrum: 1 955 EUR, spoluúčast město Rožnov pod Radhoštěm: 2 134 EUR a spoluúčast město Śrem: 2 508 EUR.

Název programu: International Visegrad Fund, Standard grant

Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Dagmar Šnajdarová
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
tel.: 571 661 242
e-mail: dagmar.snajdarova@roznov.cz

1

Vytvořeno 24.4.2018 10:44:12 - aktualizováno 24.4.2018 10:47:28 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load