Hovorme o jedle - žime zdravo a chutne

1


Kód malého projektu  CZ/FMP/11b/05/079  

Konečný uživatel  Město Rožnov pod Radhoštěm
Hlavní přeshraniční partner  Město Kysucké Nové Mesto


Stručná charakteristika malého projektu:

Realizací malého projektu dojde k vytvoření, upevňování a prohlubování oboustranné spolupráce zainteresovaných partnerů projektu (realizace, kooperace, participace, interakce). Prostřednictvím malého projektu se zrealizují:

  • odborný kulatý stůl (za účasti zástupců samosprávy / zástupců partnerů, zástupců ZŠ a MŠ partnerů, zástupců kraje /, státní správy / zástupců hygieny, školní inspekce, ... / a odborníci z gastro oblasti / profesionální kuchaři; vedoucí odborných výcviků, .... /);
  • společné školení (prezentace praktických ukázek, dovedností, přenosu know - how);
  • propagace přeshraniční spolupráce (publikace) v oblasti školního stravování.


Dojde ke společným setkáním, školením, diskusím mezi partnery s pozitivním dopadem na sociální rozvoj a cílové skupiny přeshraničního regionu. Naplánované aktivity přispějí k interakci na obou stranách přeshraničního území. Malý projekt je plně v souladu s regionálními a lokálními rozvojovými strategiemi a koncepcemi. Malý projekt má účelný, efektivní a hospodárný rozpočet. V rámci malého projektu bude dodržena i povinná publicita a propagace.
Měřitelným ukazatelem malého projektu je ukazatel = „Partneři aktivně zapojení do společných aktivit“ = 2


Doba realizace:  říjen 2020 / červenec 2021
Celkové způsobilé výdaje  17 087,00 €
Zdroje financování  85 % EFRR z celkových způsobilých výdajů, 15 % spolufinancování konečného uživatele z celkových způsobilých výdajů
Program spolupráce: INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých projektů


Více informací u vedoucího projektového managera malého projektu:
Ing. Michal LAKTIŠ
Tel.: 571 661 239
Email: michal.laktis@roznov.cz

Vytvořeno 22.10.2020 11:05:08 - aktualizováno 22.10.2020 11:08:51 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load