Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm - projekt
Projekt
: Informační centrum v Rožnově pod Radhoštěm
Díky projektu se zrekonstruuje budova č.p. 131 v Rožnově p. R., do které se umístí informační centrum. Zde se vybuduje veřejné WC pro návštěvníky IC i imobilní WC pro osoby s omezenou možností pohybu. Dále nové IC poskytne návštěvníkům možnost přístupu na internet a budou mít k dispozici zázemí pro prostudování si materiálů poskytovaných IC či jen pro odpočinek. Pro zajištění potřeb IC a zlepšení kvality jeho služeb se vybudují dostatečné skladové prostory, příruční sklad, a také kancelář pro jednání pracovníků IC s dodavateli propagačních materiálů, cestovních kanceláří a dalších. Projekt je primárně určen pro turisty/návštěvníky města Rožnova a mikroregionu Rožnovsko, kteří navštíví informační centrum, aby využili jeho služeb.

Cíl: Cílem projektu je vybudovat nové prostory pro Informační centrum pro návštěvníky města Rožnova p. R. a regionu, které bude otevřeno celoročně. Cílem provozování IC je zlepšení kvality informovanosti turistů, zvýšení kvality poskytovaných služeb turistům, zvýšení počtu návštěvníků v této turisticky orientované oblasti a prodloužení délky jejich pobytu, zvýšení atraktivity města a v návaznosti na zvýšení atraktivity a prodloužení pobytu turistů i zvýšení příjmů podnikatelů v cestovním ruchu.

Doba realizace: jaro 2012
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 1 834 239,50 Kč
Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) ve výši 1 480 511,61 Kč a spolufinancování z rozpočtu města Rožnov p. R. 353 727,89 Kč
Dotační titul: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 3 Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu.

Výstupy projektu:
• 1 nově zrekonstruované a zařízené informační centrum
Vytvořeno 20.3.2014 22:04:45 - aktualizováno 21.3.2014 21:38:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load