Komunikace pro pěší část 1: Tylovice-Hážovice


Stručný popis: Projekt komunikace pro pěší – část 1 : Tylovice - Hážovice řeší vybudování levostranné pěší komunikace ve dvou úsecích. V úseku č. 4 v délce 546 m od napojení zemědělského závodu k zúžení silnice mezi potokem Hážovka a stávající zástavbou ( od km 1,324 do km 1,870) a v úseku č. 6 v délce 235 m (od km 2,075 do km 2,310), kde je podél chodníku zástavba rodinných domků s oplocenými pozemky. Souběžně bude vybudován mezi těmito úseky úsek č. 5, jehož investorem je Ředitelství silnic ZK. V úseku č. 5 bude zrekonstruována rovněž silnice III/4867. Součástí projektu je také vybudování bezbarierových zálivů u autobusových zastávek, vybudování a přeložky inženýrských sítí, úpravy a přeložky oplocení a výsadba zeleně.


Cíl: Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s pohybovým, zrakovým či sluchovým postižením v místních částech Tylovice a Hážovice.

Doba realizace: prosinec 2007 až březen 2009, harmonogram projektu si můžete prohlédnout zde


Výše rozpočtu: Celkové náklady projektu 19 438 645 Kč
z toho uznatelné náklady 16 603 000 Kč


Zdroje financování: Příspěvek z rozpočtu SFDI 12 452 000 Kč - 75% uznatelných nákladů
spolufinancování z obecního rozpočtu 4 151 000 Kč – 25% uznatelných nákladů
neuznatelné náklady ve výši 2 835 645 Kč
t.j. celkem 6 986 645 Kč.

Neuznatelnými náklady projektu jsou náklady na napojení místních komunikací, zpevnění ploch, úpravy oplocení a výsadbu zeleně.


Dotační titul:
Státní fond dopravní infrastruktury – Program určený ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb pro rok 2008.


Další informace:
Zvyšování bezpečnosti
Složení projektového týmu

Více informací u projektového managera projektu:
Ing. Jana Konečná,
tel.: 571 661 242
e-mail: konecna.opr (zavinac) roznov.cz ,
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, dveře č. 214.

Vytvořeno 20.3.2014 16:50:08 - aktualizováno 21.3.2014 15:12:26 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load