Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek 1

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016611
Žadatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

úspěšné projekty

Projekt „Komunikace pro pěší Rožnov p. R., Tylovice – úsek 1“ je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA Z EU

Hlavním cílem je vytvořit souvislou pěší komunikaci podél Silnice III/4867, která zvýší bezpečnost nejen všech pěších, ale i vozidel v místní části Tylovice. Navržená pěší komunikace zajistí souvislý pěší přístup z lokalit městské části Tylovice až do centra města.

Realizací projektu se vybuduje nový chodník, posunou se přechody pro chodce (ty budou nově osvětleny) do bezpečnější části vozovky, přizpůsobí se místa pro procházení s ohledem na zvýšení bezpečnosti chodců i řidičů.

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje je souběžně i rekonstruován povrch vozovky Silnice III/4867 o celkové délce 267 m.

Výstupem projektu jenový chodník o celkové délce 260 m a celkové ploše 410,1 m2.

Doba realizace: léto 2021 - jaro 2022

Výše rozpočtu: 11 300 129,55 Kč (z toho 2 655 696,50 Kč nezpůsobilé výdaje

Výše dotace: 8 212 211,39
Zdroje financování způsobilých výdajů: Příspěvek Unie (95 %), vlastní zdroje financování (5 %)

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 14. výzva MAS Rožnovsko, z.s. - IROP – Bezpečnost dopravy


Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Danuše Závadová
Odbor strategické rozvoje a projektů
T: 420 571 661 171
E: danuse.zavadova@roznov.cz

Vytvořeno 7.3.2022 16:26:37 - aktualizováno 7.3.2022 16:29:55 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load